søndag 15. mai 2011

Kina, Vesten og islam ...

Er Kina verdens håp? 
Vel, det kan nå være så mange som 60 millioner protestantisk kristne i Kina og det trykkes opp mer enn 12 millioner bibler i året beregnet på det kinesiske markedet.

(Hvor mange kristene det er totalt i Kina vet vi ikke, men det må dreie seg om kanskje opptil 100 millioner, hvis ikke mer).

Dette gir håp for verden. Kina kan komme til å bli det land og den sivilisasjon som står opp mot muslimene og redder verden fra islam. Vesten klarer neppe å stå imot islam, til det er Vesten blitt for individorientert, gudløst og dekadent. Vesten er i indre oppløsning, det moralske forfall er påtakelig, de fleste europeere lider av oppgitthet og meningløshet med livet og det finnes intet evighetspersperspektiv, det er hjernvasket bort av den herskende naturalisme over sjelene og abortallene ligger på samme nivå som innvandringen. Man skjønner ikke det enkleste religøse språk, man blåser av snakk om Gud, man forveksler frelse med forbannelse. Man innbiller seg at man skal kunne overleve på materialisme og ateisme og at ”alt vil gå seg til”, bare folk er snille og greie mot hverandre, spesielt mot utlendinger, og at lommeboka fylles med noen øre mer i året, som følge av forhandlinger mellom kapitaliser og ansatte. Vestens tilstand er begredelig, men foreløpig stabil. Men bare foreløpig.

Men om bare få år vil Europa ha over 50 millioner muslimer innen sine grenser og ingen seriøse aktører på migasjonsdebattene rundt omkring er lenger i tvil om hvilken enorm betydning dette vil ha på samfunnsutviklingen, (jfr NHO’s rapport nylig).De aller fleste er nå virkelig enige om at det kan stilles spørsmål om innvandringen fra muslimske land virkelig kommer til å bli den i all forstand berikelse man hadde håpet på og forpliktet seg på, slik den begredelige såkalte intellektuelle elite forsøkte å overbevise europeerne om at den ville bli for bare 10-15 år siden. Faktum er at de fleste europeere i dag frykter – og har en god, rasjonell grunn til å frykte, helt uten fobiske tendenser - islam og islams påvirkning, og det ikke bare innenfra sine egne grenser. Samtidig er Europa og resten av den vestlige verden bundet av internasjonale konvensjoner som ikke kan endres dithen at den islamske innvandringen i vesentlig grad kan styres, reduseres eller stoppes. Vi har – som egen sivilisasjon - satt oss selv på sidelinjen og praktisk talt lagt oss selv i tvangstrlye - og satt i gang en prosess som bare går og går av seg selv, på autopilot, uten at vi kan gjøre noe for å forhindre et kommende kaos, mulige borgerkriger og så til slutt, om bare 50 til 60 år, hvis ikke tidligere: Vestens endelige endelikt, sammenbrudd og fall, så vel økonomisk som moralsk.
Men hva hvis Kina blir kristent? Vil dette kunne forhindre den store kataklysme? Det ville i så fall være en skjebnens ironi. Kommunistene som har styrt Kina siden 1949 var jo ikke akkurat kristendommens forsvarere, snarere tvert imot. Antall kristne som er blitt drept i Kina siden revolusjonen er ikke få. Det kan dreie seg om titalls millioner, kanskje – og mest sannsylig - hundretalls. Men så kom altså tøværet for et par tiår siden og Kina har nå vokst seg stor og rik nok til å bli en ”kapitalistisk supermakt”, en makt som nå snart faktisk legger premissene for utviklingen av verdensøkonomien i sin helhet. Det er i denne posisjon kansje uventet nok av at kineserne begynner å bli kristne i stort antall for alvor og at staten støtter aktivt denne trenden. Kristne ses på som en stor ressurs. Kristendommen ”virker” bedre enn kommunismen, får vi inntrykk av at de selv tror. Det gir et enormt håp slik vi ser det, ikke bare for Kinas mange hundre millioner fattige, men også for hele resten av verden, spesielt med tanke på hva som må til for å hindre og nedkjempe den islamske imperialsime,en imperialsime som er mye farligere enn den kommunistiske imperialsime noen gang var. Kina kan i denn prosessen komme til både å frigjøre seg fra kommjunismen og redde seg selv og alle oss andre fra islam.

Hvorfor denne utviklingen i Kina? Jo, kineserne tillot seg selv – i motsetning til muslimene - å stille et grunnleggend spørsmål og så ta konsekvensen av svaret som fremkom av sprøsmålet:
Hva var i sin tid forklaringen på Vestens verdenshegemoni?
Det var kommunistpartiet selv som stilte spørsmålet for 20 år siden.

Medlemmer av det kinesiske Vitenskapsakdemiet – det kommunistiske og eneste viteskapsakademi i Kina - fikk i oppdrag å finne ut av dette. De studerte Vesten i politisk, historisk og kulturelt perspektiv og trodde først at det var fordi Vesten hadde bedre våpen enn andre. Så trodde vi at det kanskje kom av at Vesten hadde et bedre politisk system og deretter fokuserte vi på det økonomiske systemet. Men så, etter 20 års studier, har vi nå funnet ut at hele forklaringen ikke ligger i disse perspektivene, men i Vestens fundament, nemlig i religionen, dvs i kristedommen, forklarer et av medlemmene. - Det kristne moralske fundament var det som gjorde kapitalismen mulig og dette systemet frembragte så overgangen til demokratisk politikk og det er dette som har gjort Vesten så mektig.


Christianity the reason for West’s success, say the Chinese
http://www.ionainstitute.ie/index.php?id=1336
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11020947
http://www.mangrums.net/content/chinese-crackdown-christians-over-easter
http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p00gdt68/Heart_And_Soul_Christianity_In_China_Episode_1

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar