mandag 25. april 2011

Gjenerobringen av Spania ...

Historieklubbens hovedbok for måneden er Historien om Spania av den kjente og kjære ”historie-evangelist” Herman Lindqvist, best kjent for sine bøker og sin tv-serie om ”Hisitorien om Sverige”.

Lindqvist har fått millioner av mennesker til å bli mer interessert i og verdsette historie. Han er en fortellingens mester, han gjør historien interessant og derfor også mer ”sann”, i hvert fall nær oss, på en like underlig som sprudlende måte.

Boken hans om Spania er imidlertid alt annet enn sann, den er tvert imot noe jeg vil kalle en enste ”stor og lang løgn”, enda så godt skrevet – og oversatt – den er. For å si det på en annen måte: Boken sett ut fra dagens forhold – med islam på trappene og vel så det, langt inn i Europa – er det: En løgn, - og hvorfor? Jo, fordi den ikke forteller hele historien, bare overflaten av den og dette attpåtil en selektert overflate som ikke tjener til annet enn å belyse at Andalusia må ha vært en himmel på jord for kristne under det islamske åk, så lenge det varte, om lag 800 år!.

Men så skrev da også Lindquist boken for lenge siden, dvs. rundt 1990, dvs lenge før 9.11, 2001, - lenge før det gikk opp for (noen modige og forutseende mennesker i ) Europa og Vesten hva islam egentlig er, står for og innebærer og vil komme til å innebære for all fremtid for nettopp Vesten og Europa.

Et lite eksempel på hvor fantastisk idyllen må ha vært:

”I tumultene og bråket under stromangrepet oppdager Almansor (en ”nobel” muslimsk hersker, altså”, plutsetlig en gammel munk som lå helt uberørt ved Jakobs relikvieskrin. Den fryktede muslimen gikk bort til munken og spurte:
-Hva gjør du her? Hvem er du?
-Jeg er den hellige Jakobs tjener, og jeg leser mine bønner, svarte munken uberørt og fortsatte å mumle frem bønnene sine.
-Fortsett å be, ingen skal forstyrre deg, sa Almansor og plasserte ut vakter rundt munken for å beskytte ham.”

Hvilken fantastisk toleranse som her utvises! Hvilket hjertelag og forstand! Muslimene er ”de beste folka” (Nesten som tatt ut av Koranen 3. 110). Selvfølgelig er Lindquist nøye med å fremstille kristendommens rolle  i det minst mulig fordelaktige lys.

Ikke sant?

Hva så med spanjolene? Bare for å ta en negativ beskrivelse blant mange:
”Kampen om makten og rikdommene på den iberiske halvøy var lenge harde mellom Castilla (Madrid) og Aragon … Den store gullalder for Catalonia var på 1200- tallet … de erobret Malorca, Valencia og Sicilia … De førte krig mot araberne … de skaffet seg markeder med harde midler … Alle som gjorde motstand ble hensynsløst feid unna”.

Ikke et ord om de kristne martyrene, som etter hvert virkelig fikk fart på motstanden mot islam, de som så og forsto, og gjorde noe med ”det”..

Vi kan (nesten) godt forstå hvorfor Lindqvist skrev som han gjorde så langt tilbake som i 1990. Ingen forsto vel da hvilken sprengkraft som virkelig ligger i islam. Den muslimske verden representerte ingen fare, snarere tvert imot: Islam og muslimer ble sett på en berikelse og noe vi kunne lære – nettopp – toleranse og medmenneskelighet av. (!). Dessuten er det liten grunn til å tvile på at forlag, kulturarbeidere, politikere og prester i lang tid nå har lukrert svært og tungt på å holde ved like forestillinger om europeeres og vesterlendigers (påståtte) nærmest iboende og medfødte anlegg for ondskap og imperialisme, hvilket ”selvfølgelig” må bekjempes nå med nær sagt alle midler, av de politisk korrekte (for å bruke en utslitt betegnelse).

Det vi imidlertid ikke kan forstå er hvorfor Schibsted nå (via Historieklubben) velger å tilby boken på markedet, bortsett fra det faktum at Lindqvist selger, uansett. Kanskje opptil 100 000 nordmenn vil nå kjøpe boken? I så fall vil boken få en ikke helt ubetydelig innflytelse på lesernes forståelse av hva islam betød for utvikingen i Spania de siste 1000 årene. De fleste vil sitte igjen med at islam var og vil forbli et gode for Spania og spanjolene og islam da også vil være det for oss den dag i dag og i fremtiden.

 Islam vil fremstå som mindre farlig enn den er og hensikten bak utgivelsen kan ene og alene være at man forsøker å roe ned gemyttene og redusere den pågående slamkritikk her i landet. (Alt for korrekthetens skyld!) Befolkningen skal opplæres til grenseløs toleranse nettopp overfor islam, og – på den annen side: Virke som et varsko for og en pekefinger mot alle som forsøker å danne seg et reelt bilde av hva islam er og som sådan vil komme til å bety for oss selv nå fremover.

På denne måten vil utgivelsen av Spania bare forsterke den anti-empati for kristendommen og Vesten som allerede foreligger i (store segmenter av) den kollektive psyke, en psyke som er formet ut fra sosialismens og ateismens selvhat og innebygde hat mot Vesten og for den judeokristne tradisjon og kultur i sin almidelighet.  

Det er sørgelig. Dypt sørgelig.

Derfor et lite supplement til historien:

”The Muslim rule came to an end on January 2, 1492, when Granada, the last Muslim stronghold, capitulated to the Roman Catholic kings. But even after the victories of the "Reconquista" ("reconquest"), a demographical problem continued to play a part in 16th and 17th century Spanish politics. The birthrate among Muslims ("Moriskos") was much higher than among Christians ("Cristianos"). In the Kingdom of Valencia, for example, the Muslim population saw an increase of about 70 percent between 1563-1609. The Catholic Spanish rulers decided to expel large numbers of Muslims many of whom settled in Northern Africa.3
There is now a widespread feeling among Muslims that the territories they lost during the Spanish "Reconquista" still belong to them. That they have a right to return and establish their rule there. This is based on the Islamic idea that terrorities such as "Palestine" and Southern Spain which were once occupied by Muslims must remain under Muslim domination forever. This also applies to individuals: once a Muslim, always a Muslim. The Koran says that "apostates" must be killed. In Muslim lands Christians are not allowed to make any converts among Muslims whereas Muslim missionary activities are not restricted at all.
There are two ways to achieve the goal of re-conquering lost territories: by holy war ("jihad") or by massive emigration to the areas from where Muslims were once evicted. … ”
Mange muslimer vil altså gjenerobre Spania. Historiklubben og Schibsted ser ut til å være helt likegyldig overfor dette faktum.
http://www.militantislammonitor.org/article/id/3558

1 kommentar:

  1. Spør spanjolene om hvordan de opplevde 800 år under det islamske åk. De burde vite best.
    Den dag i dag feires frigjøringen fra muhammeds bødler, med en av verden største fiestaer. "The christians and the moors". I 700 år har de feiret, ikke bare ett sted, men i flere hundre byer og landsbyer i Spania. Og ikke bare en dag, men en hel uke til ende. Intill nylig ble feiringene avsluttet med en parade hvor de bar en brennene kjempedukke av muhammed gjennom gatene.
    Etter kraftige protester fra den økende muslimske befolkning, har de sluttet med brenningen, og Linqvist og andre quislinger prøver nå å fremstille fiestaen som en hyllest til det multikulturelle paradis som gikk tapt...
    Historien snus nå helt på hode, fordi ingen lenger tør fortelle sannheten. Enten blir en sosialt utstøtt av den politisk korrekte elite, eller en risikerer å få utstedt en fatwa på sitt hode.....

    SvarSlett