mandag 30. august 2010

RASISME i AFTENPOSTEN

-->
RASISME i Aftenposten

NyTid nr 29 av august i år har et firesiders oppslag om rasisme i enkelte nettdebatter hos ulike aviser og nettsteder, som f eks document. no, men også Aftenpostens debattsentral.

Det dreier seg i første rekke for NyTid om å sette søkelys på debatter og innlegg som vurderes som rasistiske i forhold til ISLAM. Tidsskriftet referer til et feltarbeid utført av statsstøttede Antirasistisk Senter som i mai og juni i år overvåket nettet med formål - altså - å avsløre visse aktører som rasister.

Det tegnes et generelt – og grelt - bilde av mange nettdebattanter  som unisont rasistiske i forhold til muslimer og sjefen for senteret, Kari Helen Partapuoli,  sier at ”hetsen mot muslimer er særegen” og at ”muslimer må tåle mye”.

NyTid intervjuer også Cora Alexa Døving ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriter og hun forteller at nettdebatten om muslimer ligner mye på tidligere antisemittisme.

Bladet rekker også frem et eksperiment som studenten Hamzah Rajpoot (26) gjorde hvor han tok et startinnlegg på Aftenpostens debattcentral og erstattet alle ord som nevnte en viss religion og denne religonens tilhengere med en annen religion og dennes tilhengere. Dette innlegget ble så slette av moderator i Aftenposten med begrunnelsen hets mens det opprinnelige inlegget ble stående i flere måneder inntil det ble slettet nå nylig av moderator i avisen, etter at avisen ”ble gjort oppmerksom” på fadesen.

NyTid intervjuer så Knut Olav Åmås i Aftenposten og blir spurt om bladet ikke ”burde ha nullstoleranse overfor alle typer rasisme”?

Åmås svarer uten å blunke: - Absolutt. Det har vi. Det nevnte innlegget er nå slettet ….

Åmås – enten han nå er klar over det eller ikke – har gått rett på limpinnen. Det han sier bekrefter nemlig at innlegget VAR rasisme. Ikke bare hets, som vi antar ikke nødvendigvis kommer inn under betegnelsen rasisme.

Nei til islam gjengir her det opprinnelige innlegget som startet den tråden som avisen nå har slettet for hets, men som i realiteten, etter det Åmås sier, er renspikka rasisme. Vi utelater imidlertid alle de ord som kan assosieres med en bestemt religion og setter heller inn 4 nuller.

Så kan alle og enhver som måtte lese dette og selv gjøre seg opp en mening om hvilken religion det KAN siktes til eller hvilken religion i dag som passer best inn på de ”nullede” stedene:

Kan vi stoppe 0000?

Ja, det ser sånn ut, iallfall hvis vi skal tro noen kjente, nå verdensberømte 0000kritikere. De kjenner 0000 fra innsiden. De kjenner 0000 brutalitet, en brutalitet som er satt i system og som kan virke som en styrke, men som i virkeligheten er en fatal svakhet (jeg vil selv kalle denne svakheten for "dødsfarlig umodenhet")

De er derfor vel verdt å lytte til, disse brave eks-0000. De har kjent 0000 på kroppen. De vet hva de IKKE tror på. De vet hva de snakker om. De er modne mennesker. De eksisterer nå med fare for sitt eget og familiens liv.

Jeg håper de ikke snakker for døve ører - disse modige - oat de klarer å vekke en del moralske analfabeter i dette landet til etisk forsvarlig dyst, gjerne med fare for liv eller lemmer, om så skulle være.

0000 leker med ilden. Klodens ild. Menneskehetens ild. Muslimer har ikke lært av sine feil og vil ikke kaste av seg sin læres diabolske grunnstoff.

Det er derfor en plikt for alle vestlige til å bidra til at 0000 kan avlære seg sitt 0000 fundament som de blir innpodet med fra fødselen av og som holder dem i sin livsforaktende skruestikke for resten av livet.

Vi må tørre. Vi må ha mot og tålmodighet, vi må vise fasthet og styrke og ikke gi etter eller vike en millimeter. Vi må kunne tillate oss å si: følg oss! Vår vei er bedre. Mye bedre! Vår vei er frihetens vei - deres er slaveriets vei.

Publisert av brukeren vonBolt 16. februar.

Nei til islam spør: Hvis innlegget på Aftenposten over var rasisme, er ikke da også Oslo Kommunes Verdiplakat som vi analyserte i forrige postering rasisme overfor muslimer?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar