tirsdag 17. august 2010

Fascistisk "antifascisme".

SIAN skal den 20. august holde en stand i Bergen hvor parolene er tydelige:


Vi ønsker å bevare den vestlige kultur og sivilisasjon.
Vi vil ikke underkues av en fascistisk og barbarisk ideologi som islam.

SIAN spør: Er islam en trussel mot Norge og Vesten? Svarene lyder slik:

Ja, fordi Islam knebler vår ytringsfrihet.
Fordi frykten for islamisters terror fører til selvsensur i Vesten.
Fordi kvinner nektes å gifte seg med ikke-muslimer.
Fordi islam fratar individet egen tenkeevne.
Fordi Koranens lover går foran menneskeskapte lover.
Fordi innen islam er det ingen religionsfrihet, ingen ytringsfrihet.
Fordi det er dødsstraff for frafall fra islam.
Fordi imamer oppfordrer til hellig krig.
Fordi den norske kultur fortrenges gradvis til fordel for islam.

Det helt utrolige spørsmål blir nå reist av egenkulturelle skeptikere, - oikofobe - , folk som gjerne gir Vesten skylden for all elendighet på kloden, hvor den nå enn måtte være og hvordan den nå enn kan ha oppstått og hvem det nå måtte være som måtte kunne holdes ansvarlig andre enn nettopp Vesten:

Er SIAN en nazistisk eller fascistisk organisasjon?

Selvføgelig ikke. Men hvordan forklare dette enkelt, slik at folk forstår? Det burde jo være selvinnlysende for alle og enhver som leser SIANS paroler (pluss vedtekter og info-sider) at organisasjonen står for det motsatte av fascisme eller nazisme. Det fins ikke NOE, ikke en liten smule, ikke et nanosekund av nazisme eller fascisme i SIANS klare budsakp: Det er heller ISLAM som totalitær ideologi som kan betegnes som fascistisk og ja, til og med nazistisk, spesielt for såvidt gjelder forholdet til JØDENE som i Koranen utpekes som særdeles foraktelige mennesker – og individer. Muslimer skal ikke engang nedlate seg til å ha jøder som venner, i henhold til Allah’s klare bud. (De kristne betraktes om ett lite hakk bedre av samme ”størrelse”).

Likevel gjøres altså SIAN til den anklagede part i debattene som pågår. Det er SIAN som skal settes til veggs og helst oppløses. Det er SIANS medlemmer som får stemplet på seg.

I virkelighetens verden forholder det seg totalt kontrært, men det er altså SIANS medlemmer og sympatisører som er de egentlig og sanne onde i selvhaterne og de oikofobes øyne, det gjelder selvfølgelig også blant muslimene selv og disses lakaier, de islamofile, både de moderate muslimene og de som er blitt islamofile av ren uvitenhet eller manglende selvstendig tenkeevne, eller de som bevisst blir manipulert ”inn i det” av krefter på venstresiden som ikke skyr noe middel i kampen om formingen av de unge sinn, - og den brutalitet som skal til for å knuse slike organisasjoner som SIAN på sikt.


Vi ønsker SIAN lykke til med arrangementene i Bergen. Vi støtter all motstand mot den form for fascisme som kaller seg antifasistisk, men som i virkeligheten er ren fascicme iblandet nazisme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar