mandag 2. august 2010

75% av befolkningen: Islam er skadelig for landet.

75% av den u-muslimske befolkningen mener at islam har en klart negativ innvirkning på landet og på samfunnsutviklingen.

Dette vil nå muslimer gjøre noe med og det man satser på for å bøte på dette er: Mer informasjon til befolkningen – om RELIGION, (dvs. islam).

Det viser seg nemlig at hel 40% av befolkningen ikke vet hvem Allah refererer til og 36% vet ikke hvem profeten Muhammed var.

Dette er selvfølgelig nedslående kunnskap om folks kunnskapsnivå og interesse for ”saken”. Litt mindre nedslående er det at folk flest vet at islam undertrykker kvinner, (men de vet neppe at dette kan skje nettopp i Allah’s og profetens navn og at undertrykkingen dermed har guddommelig hjemmel til å fortsette i all evig fremtid).


Muslimer vil nå opplyse folk om troens relevans – på alle livsområder - for det moderne mennesket og for befolkningen generelt, dette til tross for at 60% av de spurte u-muslimene sier at de ikke er interessert i å motta slik informasjon om RELIGION.

Dette fremkommer i en undersøkelse gjort av en muslimsk organisasjon i Storbritania 2.08.10

http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/02/poll-islam-negative-britain

---

Klassekampen kaller i dag på lederplass funnet i undersøkelsen for et uttrykk for ISLAMSKEPSIS.
Vel, det kan de gjerne kalle det. De kan gjerne kalle det skepsis at 94% av britene mener at det er sant at islam undertrykker kvinner. Vi kan ikke være mer enig, men vil gjerne tilføye: Hvorfor ikke kalle dette både sunn forakt og legitim frykt fra britenes side?

Avisen er snar til å minne om at nordmenn mener at INNVANDRING er positivt for landet. Vi skal altså "på mistanke" være litt mindre skeptiske av oss her i landet, kanskje fordi de RødGrønne i samlet kor skryter av at integreringen er vellykket og at det ingen fare er for hverken den ene eller den andre (kanskje sett i evighetsperspektiv?) og at derfor - underforstått- islam er under kontroll. Islam er i ferd med å underordne seg oss og vårt velferdssamfunn, ikke vi dem. Det ligger under som en tankeforutsetning.

Jeg kaller det hovmod.

Avisen utrykker imidlertid en viss frykt over det faktum undersøkelsen viser, nemlig at briter flest ikke har peil på hvem profeten og hva Allah er. Men hva er det avisen frykter? Jo, at slik kunnskapsbrist kan bidra til å skape frykt og skepsis hos den u-muslimske befolkning!

Ta den! Høres fint ut? Det er som om avisen mimer muslimene selv og ikke evner finne på andre kreative forklaringer. Botemidlet blir deretter. Klassekampen må virkelig mene at mer kunnskap om islam vil skape mindre skepsis overfor islam, ikke at en befolkning med mer kunnskap og forståelse for hva islam er neppopp vil bli mer redde og mer realistiske samtidig, og det av gode, sunne grunner, ikke det motsatte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar