tirsdag 21. juli 2015

Godhetsmenneskets naturNazistene underkastet seg Hitler som sin Fører og ga fra seg friheten. Kommunistene underkastet seg først Lenin, så Stalin og i Kina Mao. De ga også fra seg friheten, om den i utgangspunktet var aldri så begrenset.  Ufattelige lidelser fulgte, i et omfang verden aldri hadde sett tidligere. Til sammen over 80 millioner ble. Og oppi alt dette: Noen innbitte kommunister som hadde gjort alt for å fremme partiet og Stalin, ble uskyldig satt i fengsel i mange år. Noen av syntes det var verdt prisen. Stalin ble i praksis gjort til Gud allmektig, en gud det var verdt å lide uskyldig for. Tro det eller ei.

Nazistene gjorde Hitler til sin Gud. Kommunistene «kameratene» til sin.

Ateister vil i dag ikke gjøre noen eller noe til sin gud. Ateister er seg selv nok. Autonomien er deres gud.

Jeg hører nå folk si at det er jødenes egen feil, at vi nå i det hele tatt har Israel, og at så mange individuelle jøder flytter til Israel. Ja, det er deres egen feil hevdes det.

Jeg hører folk si at muslimene har lidd så ufattelig mye mer enn jødene de 2 siste hundreårene, på grunn av Vestens imperialisme og innebygde rasisme,  og at islam og muslimene derfor har krav på større forståelse og aktiv, diskriminerende sympati, (på Israel og jødenes bekostning!)

Israel utsettes dermed for hard og ofte urettferdig kritikk og boikottaksjoner over et bredt spekter. Mentale bilder har festet seg. Holdningen inntas på autopilot. Noen går som langt som til ikke å nøle med å kalle Israel en nazistat eller en apartheidstat. Det forutsettes å være sant per definisjon, og a priori, fordi det må være slik, liskom, og fordi noen har fortalt dem at det er slik.

Folk som sier dette er som regel ateister eller tidligere nazister eller kommunister. De tror ikke på Gud, sier de, men kan akseptere Allah som en arbeidshypotese, et vekrtøy ikkejøder kan bruke for å spre det de aksiomatisk går ut fra er identisk med å spre godhet. (For et mistak!)

Muslimene, derimot, har underkastet seg Allah og profeten og dette er et uomtvistelig faktum. Flere hundre millioner muslimer som befinner seg i områdene rundt Israel mener at Allah gir dem legitimitet en gang for alle til å utradere Israel. Muslimers forhold til jøder kan derfor på sett og vis sammenlignes med nazistenes forhold til dem, men dette overses eller bagatelliseres av islamvennlige ikkemuslimer på både høyresiden og venstresiden. (Den iboende antisemittisme overskrider ideologiske grenselinjer med stor letthet; man står tilbake med konstruert antisemittisme, i godhetens navn!)

Det de ikke tar inn over seg er at de dermed gir Allah en posisjon som kan minne om den Hitler, Lenin Mao tidligere ble gitt av sine våpenbrødre og partifeller. De skjønner ikke at støtte – indirekte eller dirkete - til Allah, profeten og sharia faktisk innebærer støtte til en strategi som vil undergrave staten Israel for godt og at de legitimerer den tendensen vi ser i dette at stadig flere jøder emigrerer til Israel.

I praksis betyr dette at det – særlig på venstresiden - er helt ok å fordrive jøder fra Norden til et land i sør de arbeider for å utslette.

Så mye, altså, for ateistenes gud. Og deres godhet. De ser ikke at det de egentlig holder på med er å undergrave det fundament som de selv nå og her i all frihet kan operere ut fra, i vårt demokrati. De ser ikke at de ikke bare biter seg i halen, men at de drives av destruksjonskrefter, både eksternt og internt eller endogent betingede krefter, kall det både sadistiske og sadomasochistiske krefter).

Men ikke bare i Sverige skjer store endringer. I England er den hvite urinnvåner nå for først gang i historien i mindretall, i egen by, altså: her

Og hva med USA: I 1970 kunne man «telle» ca 100 tusen muslimer der. Det befant seg rundt 6 millioner jøder. Tallet ligger på omtrent samme nivå i dag. Men hva med den muslimske befolkningen, jo, den har økt til nå å bestå av mellom 8 til 9 millioner. Ikke rart at moskeer reises i ekspressfart, godt hjulpet finansielt fra Saudi-Arabia, så klart, i form av milliarder av «godhetsdollars».

Det anslås at ca 10% av muslimene faktisk får sin lønn for sitt (edle) strev (jihad) fra Midtøsten. Noen regner med at det dermed, statistisk sett, kan befinne seg rundt 800 tusen potensielle terrorister i USA i dag og altså i dette øyeblikk. Alt høyaktet av alle «godhetskrefter», så visst.

Slå den!

Se for øvrig på document i dag: Godhetsmenneskenes doble natur, her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar