onsdag 27. august 2014

Og hvem er Faten?Vi trenger «grave-arbeidere» i dette landet, mer enn noen sinne og  et «time-teame» av diggere finner vi HRS, et oppkomme av perspektiver, begrunnelser og visjoner – alt for Norge og Vesten, for å si det sånn.

Det følgende med takk til HRS her


Lille Norge gjøres nå til en kamparena og et podium for kampen mellom Den sanne islam og Djevelen. Et nærmest mytologisk perspektiv danner bakgrunnen. Det er kampen mellom lys og mørke det dreier seg om, og det skal ikke herske noen tvil, om hvem Djevelens representanter er. Og hvor de havner på dommens dag.

Og dette er ikke noen sirkusmanesje med snertende piskeslag mot veldresserte hester. Det er heller ingen boksering med myk canvas. Det er heller ingen forlystelse i kampsport uten tannbeskyttere. Det er heller intet scenario for professorer som har lest alt de kan om islam i Ensoclopydia Britannica og som dermed føler seg titulert til å ha forstått islam.

Det dreier seg ikke her om Per Gynt, som ville gå utenom - Bøygen. Den tid er for lengst forbi. De direkte konfrontasjonenes tid er inne. Gudsrikets tid står for døren. Det er enten dem eller oss. Det er «de som bøyer seg» og de som går den rette sti mot vannhuller som nå legger premissene.

Det uhyrlige i dette skjebnens drama som nå skapes av mennesker med presumtivt fri vilje, bør få de fleste til å forstå at dette ikke dreier seg om noe alminnelig teaterstykke, oppsatt av og koreografert av dramaturger på Det norske teater, utdannet ved ett eller annet fakultet på Bindern e l.

Her dreier det seg om Guds eget drama, realisert ikke bare lokalt, men universelt, på et sted som kalles jorden og hvor grensene er satt av mennesker, blasfemisk nok, ikke Gud.

Jeg snakker selvsagt om Allah.

Hvordan kan de mest sprenglærde og fromme sunnimuslimer gå i tog med Faten for å fordømme andre sunnier, ja, og ikke protestere, men forholde seg stille som i graven, mot Fatens hellige vrede, en vrede som nå truer sunniene til lydig underkastelse under regimet til en 19 år gammel kvinnelig shia?

Faten har her levert en strategisk genistrek. Hun har slått mange fluer i samme smekk. Smuck, og så var de smukke fromme satt i sjakk matt. Kinderegg. Kolombi egg.

Dette er Machiavelli realisert. Lille Faten – Fatima? – har klart et mesterstykke: Å splitte sunniene, med sin retoriske begavelse, men også samtidig, med sin akk så umodne demagogi.

Og hele folket faller. Og forfaller. Fordi man presses inn i en slags lammelse. Den humanitære verdensmakt Norge vil ikke tro sine egne ører og øyne og ta inn over seg at vi nå er ufrivillig – men ved list - dratt inn på enn større arena enn den vi til nå har likt å operere på, med vår godhet brakt til torgs for oljepenger, der vi nå i stadig større grad tvinges til å velge side i en verdensvid konflikt som dreier seg om mer enn en konkurranse om hvem som kan være mest tolerant her i verden, men om en kamp på liv og død.

For dett er apokalyptisk. Og derfor det språk denne artikkelen er kledd i, for dette er et språk mange muslimer forstår bedre enn nordmenn flest, i dag. De har fått det inn med morsmelken akkurat vi er blitt født med ski på beina.

I hvert fall sett i et kortere perspektiv. Men hvor mange vil se det slik, uten å få satt sin realitetssans på prøve?

Hvor lenge vil sunniene godta at en shia har klart å skape det inntrykk rundt omkring i verden at visse VIP -sunnier i Norge nå går ut og applauderer en guddommelig inspirert fordømmelse fra en shia som forteller hele verden at andre sunnier, andre enn dem hun nå har suggerert til eller tvunget til å vise at de sympatiserer med henne og istemmer hennes takfir,  er av Djevelen?

Noen vil kunne se dette i et kosmologisk-tragisk perspektiv, i et mytologisk evighetsperspektiv. Allah’s bud ligger som kjent i «himmelen», men gjelder i fullt monn på jorden, usvekket og uforanderlig og skal ubønnhørlig innkapsle alle.

Det som skjer nå på norsk jord er myte blitt legemlig, stedlig og høyst empirisk eller blodig virkelighet, en overveldende kraft og en høyst levende og virksom virkelighet i anmarsj, og kommet for å bli, og bli større dag for dag.

OBS til fremtiden:

7% of British citizens responded favourably to ISIS. However, UK polling showed an inverse demographic trend to that of France, with support for ISIS rising with age. 4% of 18-24-year-olds saying they either strongly or somewhat support ISIS, compared to 6% of 24-35-year-olds surveyed and 11% of 35-44-year-olds. Positive attitudes to ISIS in Germany showed less divergence, remaining between 3% and 4% for all age groups

Kommentar: Jødene trenger i hvert fall ikke betegnes eller diagnostiseres som «islamofobe».

(Tatt fra HRS)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar