onsdag 2. juli 2014

Hvem og hva kan stoppe jhad?73 prosent av nederlandske muslimer ser på Syria-jihadistene som forbilledlige.

På den annen side: Så mange som 65 prosent sier at ”islamsk kultur ikke hører hjemme i Nederland”.

Og: 76 per cent favor stripping jihadists of their Dutch nationality, 67 per cent want to introduce border controls to prevent them from returning, and 75 per cent want additional manpower for the AIVD, dvs sikkerhetspolitiet.

Gert Wilders i Nederland ser for seg følgende scenario og foreslår tiltak:

Europeiske jihadister, altså muslimer, som drar utenlands for å krige skal settes i varetekt umiddelbart når de vender tilbake og de skal fratas sine doble statsborgerskap .

Det må innføres internasjonal grensekontroll og en midlertidig stopp av innvandring fra islamske stater.

Det skal motiveres til generell frivillig retur for muslimer til de landene de kommer fra og de moskeer, islamske skoler og institusjoner som bidrar til å finansiere krigsdeltakelse eller som støtter jihadistene må legges ned.

Vesten må slutte å intervenere i muslimske stater og i stedet fokusere på konkret å bistå Israel.


Kommentar: Jhadistene ser ut til å betrakte land som Nederland og Norge som frihavner hvor de kan søke kost og losji, eller ly, mellom slagene. Her kan de trygt hvile ut i kjærlige og forståelesfulle omgivelser, mens de samtidig selvsagt er frie til å planlegge neste bidrag for Allah og profeten. Selv om de skulle bli straffet og satt i fengsler etter lovlig rettergang bygget på vestlig juridisk tradisjon, inkludert vestlig menneskesyn og virkelighetsoppfatning.

Noen bedre?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar