lørdag 8. september 2012

Uroen hos de uekte antirasisterDet er mange antirasister her i landet og mange flere enn mange tror. I hvert fall skal vi tro visse sirkler, som har oppnevnt seg selv til Storinkvisitorer og som setter opp indexer, hvor noen blir antatt å være ekstreme og rasister, mens andre faller innenfor det akseptable, og det som samfunnet derfor kan tolerere. 

Disse trenger man følgelig ikke trenger å bry seg om, annet enn ved å neglisjere dem så grundig som mulig.

Men det er forskjell på virkelig å være antirasist og bare kalle seg antirasist og være det bare i navnet og ut fra opportunistiske, vikarierende  eller sykelig motvier.

Noen som kaller seg antirasister er totalitære og lite empatiske i sin innstilling.

De har som regel en svært snever innlevelsesevne, bortsett fra en egen evne til å leve seg inn i egen snevre egoisme og egosentrisitet, som de idealiserer, gjerne i form av støtte og akklamasjon til håpløs avhengighet av trange og intolerante sær- eller  gruppeinteresser, hvor det meste man produserer av protest springer ut av ren misunnelse, aggresjonsbehov, forfengelighet og sterk eller tendensiøs fobi for annerledestenkende.

Eller frykt for ikke å tilhøre eller kunne føye seg inn. Eller rett og slett et uimotståelig sug for å bli likt.

Medlemmene i slike samlinger eller sekter lider dessuten ofte av personlighetsforstyrrelser som f eks ”malignant narcissisme”, dvs av en både utadvendt og innadvendt destruktiv personlighetsstruktur.

Disse fortjener neppe betegnelsen antirasister, fordi de hater nordmenn og det norske – og gjerne sosialdemokratiet eller kapitalismen – mer enn det de elsker alt unorske, fremmed og i seg selv tydelig selverklært undertrykkende.

De lar seg dessuten dupere av ideer eller ideologier som for lengst har vist seg umoralske, forkastelige og helt ubrukelige.

Genuine antirasister derimot lar seg Ikke for noen pris kjøpe av slike menneskefiendtlige ideer, holdninger eller psevdoideologiske beveggrunner. De gjennomskuer og motstår alle idiotiske forsøk på å legge føringer og ethvert press til å akseptere det uetiske og uakseptable. De snakker ikke i floskler, men nærmer seg virkeligheten med presis begrepsbruk og faktarelatert bakgrunnsmateriale.

De er totalt ubestikkelige i så måte. Vi kan kalle dem noble.

Men det er ofte nettopp disse som blir gjenstand for mistanke og gransking. De er blitt som magneter for et selvoppnevnt tankepoliti her i landet, et politi som ikke går av veien for å planlegge og pønske ut profesjonelle behandlingsstrategier overfor disse, de som ennå og så langt klarer og tør å tenke selvstendig og som vi altså kan kalle noble.

Ulike ”Storinkvisitorer” forsøker derfor iherdig eller manisk å få noe på dem, slik at de kan sirkles inn og isoleres fra ”det gode selskap”, og fra posisjoner eller fokus, hvor de hadde kunnet bidra med å styrke demokratiet og gjøre det mer åpent og derfor mer solid og bærekraftig fremover, hvis de ikke hadde blitt møtt med så stor irrasjonell frykt fra disse inkvisitorene.

En egenoppnevnt storinkvisitor, som faktisk operer er med en egen slik index som antydet overfor , har satt opp en liten liste over hvem han mener ikke er ekstrem eller antirasist, og derfor akseptabel,   her

Om det totalitære ønsket – eller om Den totalitære lengsel - om å behandle de såkalt islamofobe

Det kan sikker føles som en lettelse eller en slags akseptasjon for noen av de som blir satt opp og dermed frikjent på en slik para-index, men noe underlig er det altså at noen prominente personer i dette åpne samfunnet som vi nå engang tross alt har, må settes opp på en slik liste. Bare dette simple faktum bør få noen til å stusse og tenke seg om.

Er grunnen til at dette gjøres å finne i den frykt man bærer på, bevisst eller underbevisst, eller i en anelse om at noen av de som oppføres i indexen kan komme til skade på noen måte og at noen vil komme til å gjøre dem urett og anklage dem for noe de ikke har gjort og heller ikke har tenkt å gjøre hvis man ikke setter dem opp på en slik index?

Sier ikke dette noe nettopp om den frykt som er skapt i samfunnet? Og at utviklingen virkelig er farlig? Og at den blir stadig mer generelt sett virkelig sykelig? Og at spenningen og motsetningene tiltar heller enn avtar?

Innebærer ikke dette at man like godt kunne ha satt disse navnene opp på store plakater  eller reklameskilt - med nummer og navn – og  ”forsikringer” om at personene ikke er ekstreme eller rasister, som  et signal om at disse menneskene ikke må angripes, nettopp fordi de ikke er rasister?

Og man kan spørre: Ikke angripes av hvem?

Til og med de som forsøker å fremvise seg selv som de mest tolerante av alle går altså rundt med en mer eller mindre uttrykt – eller undertrykt - frykt for at noe svært ubehagelig kan komme til å skje fremover. De ønsker antakelig å beskytte seg selv mot eventuelle angrep og overrumplinger i fremtiden, siden de så tydelig markere seg som – selverklærte – antirasister og mer tolerante og mindre ekstreme og mindre farlige enn andre, de man frykter.

De bearbeider den frykten ved å beskrive eller analysere denne tilstanden som om utviklingen er irreversibel eller uunngåelig, og til og med at den er ønskelig og villet, samtidig som man unnlater å referere til standarder i forhold til det denne ”ønskeligheten” må  vurderes opp mot.

De selverklærte antirasister frykter tydeligvis sine egne landsmenn mer enn islam og muslimene. De elsker og oppmuntrer til kamp mot egenkonstruerte rasister heller enn å konfrontere de underliggende problemene. De kjemper – med stor tilfredsstillelse - mot vindmøller, men forstår det ikke. De lever med andre ord på illusjoner og hovmod, hvilket betinger fall og elendighet, ikke bare for dem selv. Det fremmer maktmenneskenes relativisme og psykopatenes diktatur, samtidig som de soler seg i noe de selv mener de har, nemlig moralsk overlegenhet, en overlegenhet som gjøres deres egen relativisme til absolutt. 

Det forteller sitt.

Og er det rettferdig at visse inkvisitorer er mer interessert i å spre mistanke rundt de genuine antirasistene enn å avkle og avsløre de virkelige og virkelig farlige rasistene, som virkelig finnes blant oss?

Burde man ikke konsentrere seg om å lete opp de virkelige rasistene, de som bruker ideologien sin til å forføre mennesker ved å fordreie, lyve og bedra og snakke med to tunger med den aller beste samvittighet, og med hjemmel fra høyeste hold, og uten mulighet for å kompromisse, før det er for sent?Hallgrim


Hege


Arne


Morten


Christian


Vidar


Ajan

Robert


Geert


Hanne


Vebjørn

Siv


Gro

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar