fredag 21. september 2012

Knefallet - et syndefall ...Kirken forstår ikke islam.

Politikerne, professorene våre, lærerne og lektorene våre, kulturarbeiderne, kapitalistene våre, våre næringslivsledere, fagforeningsbossene og mediafolkene  – med få unntak – forstår heller ikke islam og den islamske dynamikk, og islam potensiale, for ”det gale”. 

(Vi har selv hørt en programleder på NRK ønske muslimer "god Eid", i beste sendetid, som om Eid'en ikke skulle være noe annet enn en vanlig julefeiring).

Ja, vi forstår oss knapt selv lenger. Vi har mistet noe på veien. Vi er blitt frarøvet troen. Derfor forstår vi ikke at vi har noe unikt og umistelig å forsvare og derfor tror de at vi kan sikre og bevare ytringsfriheten vår  ved å støtte dem som vil knuse den.

Men islam forstår oss bedre enn vi selv og bedre enn vi selv evner å ane.

Vi tør simpelt hen ikke forstå oss selv, vi våger ikke å stille de grunnleggende, eksistensiell spørsmålene: Hvem er vi?  Hvor vi kommer fra?  Og hvor skal vi?

Tidligere ga kristentroen svarene på disse spørsmålene. I dag er det bare biskoper og kristne ateister som påsketurister på fjelltur som stiller dem. Og derfor ser vi ikke hva islam er og innebærer.

Vi tror nå at vi er guddommelige herskere over vår egen skjebne og vi har forlengst drept Gud i den tro at vi skal klare oss selv bedre, uten Gud. Både i dette livet, og i det neste. Og spesielt overfor islam og de muslimer over hele kloden som aktivt utnytter islam ”for alt det er verdt”.

Stang og Kvarme ser ikke at de blir kynisk brukt og at de naivt har latt seg bruke. De ser ikke hva de er pålagt å forsvare, ikke bare ytringsfriheten, men vår frihet overhodet, dvs demokratiet som system, med maktfordeling og ytringsfrihet i uadskillelig, synergisk symbiose. De må ha glemt at frihet og demokrati er komplementære dimensjoner og hvis en av dem settes ut av spill, faller det hele sammen og at ufrihet – og underkastelse – nødvendig da følger som i en matematisk ligning. Og mekanisk.

De må ha forkastet sitt kristne opphav, disse menneskene, den kristne konstitusjon som ligger under alle demokratiske konstitusjoner. De har avskåret seg fra sitt eget indre, sitt hjerte, sin tro og selve sitt kognitive grunnlag.

De er i ferd med å avpersonifisere seg og kler seg nå i tros-robotens drakt. De har bøyd kne. Og fra denne knestående vil de aldri igjen klare å reise seg. De har allerede gjort seg til noe difust, noe mellom en kvart og halv- muslim. Det gjenstår bare at de ytrer den muslimske trosbekjennelse, og så har de sikret sin ”way of no return”.

Men dette skjønner de ikke. De skjønner heller ikke at det de gjør, er å fortelle befolkningen at islam ikke er så farlig. At islam og kristendom  er så like at det i praksis ikke er annet enn minimale forskjeller, forskjellen ligger primært på det rituell området, det som syns, det ytre, altså. Det finnes ingen vesensforskjell (selv om Den norske kirke vedgår at Allah og Gud nok ikke kan være den samme guden).

De vil ha oss til å tro at Allah er omtrent den samme som den treenige kristne Gud. De har latt seg forlede til å innbille seg at ortodoksi nærmest er identisk med ortopraksi, som er den muslimske måte å vise Allah sin tro på, en tro som bygger på å gjøre mer enn å bli, dvs å bli rettferdiggjort overfor Gud nettopp uten gjerninger, - en ukjent forestilling innen islam.

Stang og Kvarme skjønner ikke at dette bare er begynnelsen og at de har latt seg ta som gisler. For hvordan skal de klare å stille opp for muslimene hver gang muslimene føler seg krenket?

Og hvorfor foreteller de ikke heller muslimene at de heller bør veilede sin trosbrødre bort fra den drepende dumskap som nå utfolder seg, og vil fortsette å gjøre det, heller enn å støtte dem og på den måten konservere dem i nettopp denne toskeskapen?

Forklaringen er at de heller ikke tør å gjøre dette. Situasjonen er prekær: De har bundet seg til handlingslammelse. De sitter fast i sin egen – og vår kulturs – feighet. Og vår nye overtro - på oss selv.

De forstår ikke seg selv, så hvordan skal de kunne forstå islam og muslimene?

Og hva ville Stang og Kvarme ha gjort hvis 3000 kristne stilte opp med plakater og salmesang for å protestere mot hatkarikaturer i den muslimske verden rettet mot jøder og kristne?  se her

Muslimene på sin side kan virkelig juble. De blir ikke stilt til ansvar for drapene og alle ødeleggelsene.

De kan derfor bare gjenta og gjenta det som nå har utspilt seg. Den enkelte muslim er ikke ansvarlig for andre enn seg selv. Det andre muslimer gjør på andre steder av kloden angår ikke dem og de kan ikke stilles til ansvar over hva disse gjør. De går fri av alle tanker om å fordele kollektiv skyld.

Men hør en halv? Det er jo som individer de sympatiserer med sine trosbrødres handlinger?

Hvorfor kan de ikke da betraktes som indirekte ansvarlige på det personlige planet – om enn ikke nødvendigvis på det konkret strafferettslig ansvarlige planet?

Hvorfor ser ikke Stang og Kvarme denne vinkelen? Jeg må spørre nok en gang … ser de ikke at de sementerer den muslimske protests grunnleggende barnslighet og at de sementerer og forsterker umodenheten i alt dette?

Muslimene mener at Vesten er kollektivt ansvarlige for videofilmen. Det er Vesten som system som forbannes og holdes ansvarlig.Vesten er de vantros høyborg. De som skal i ilden.

Og hva betyr det at Vesten holdes ansvarlig? Jo, nødvendigvis at Vesten da også må straffes.

Og hva er strafferammen? Jo, den er dødsstraff. Å krenke profeten er en majestetsforbrytelse som det ikke finnes noe pardon for, dvs det er dødsstraff.

Og dette er alvor. Det er ikke noe muslimene kan kompromisse med. Her gjelde Koranen fremfor alle tenkelige alternativer, og enhver utpønsket konvensjon, om den skulle være aldri så fordelaktig for muslimene og svært belastende for Vesten.

Vesten er dømt til døden av profeten og Allah selv. Vesten fortjener ikke bedre i disse herrers øyne. Det eneste som hjelper er full underkastelse (for noen).

Og her finnes ingen mulighet for prøveløslatelse.  Og dommen vil dessuten stå fast for all fremtid.  

Hvilken strategi! Og den er innebygd i islam selv. Og den kan ikke isloleres fra islam proper.

Islam kan dermed brukes som evig utpresningsstrategi.

Vi har importert guddommelig sanskjonert  mafioso-virksomhet i Norge.

Og våre politikere og en biskop ser det ikke, tør ikke, vil ikke, kan ikke.

Biskopen og ordføreren bør kanskje lære noe av Salman Rushdie som nå til NRK forteller at han angrer på at han gikk ut og beklaget - overfor islam - at han hadde skrevet Sataniske Vers.

Han følte seg dårlig innvendig da han gjorde det. Han mener - såvidt vi kan forstå - at unnfallenheten overfor "kulturen" bare har skapt større grobunn for å la seg krenke og at dette vil skje med stadig større hyppighet og styrke fremover.

Og til dette bidrar altså nå både biskop og ordfører.

Om islamiseringen av folkesjelen her

Om islamiseringen av kirken her

Om islamisering av ekteskapet her

Ønsket om å frata også muslimer synd og skyld her
Om islamiseringen av Gud her

 Sakset: 
Ordfører i Oslo, Fabian Stang og biskop Ole Chirstian Kvarme støtter den muslimske krenkethet mot ytringsfrihen i Vesten.

”Alle Oslos imamer, ordfører Fabian Stang (H) og biskop Ole Christian Kvarme var til stede på Youngstorget. Det ble sunget sanger og ropt på arabisk.

- Med denne fredelige markeringen ønsker vi å verne og styrke vårt fellesskap. Som troende forstår vi hverandre, sa biskop Kvarme i en appell.

- Vi bruker vår ytringsfrihet i dag til å vise at vi må ha respekt. Lykke til med markeringen, fortsatte Oslo-biskopen.

Etterpå talte Mehtab Afsar, leder i Islamsk Råd.

- Vi er her for å uttrykke avsky mot den krenkelsen vi nå har sett av profeten. Dette har ikke noe med ytringsfrihet å gjøre, men rett og slett mobbing av muslimer, sier han.” her

- Jeg synes det er helt forkastelig at Oslos ordfører bidrar til en slik meningsløs demonstrasjon. Uansett hva han sier, vil det være en legitimering av demonstrasjonen og muslimers rett til å krenkethet og raseri, sier Christian Tybring-Gjedde.
…Vi skal ikke be om unnskyldning for å bruke ytringsfriheten, sier Frp-toppen.

Tybring-Gjedde fremhever at muslimer og alle andre skal få lov til å demonstrere for hva de vil.
- Men at ordføreren skal delta på en protest mot ytringsfriheten, synes jeg er skammelig. Det han burde stå opp for, er nettopp ytringsfriheten, sier Tybring-Gjedde.

- Det er i seg selv et nederlag, men de gjør det tross alt av sikkerhetshensyn. Det er ikke tilfelle når det gjelder Stang, sier Tybring-Gjedde.

Stang: Flott uttrykk for ytringsfrihet

Fabian Stang mener i motsetning til Tybring-Gjedde at demonstrasjonen er et uttrykk for en «honnør for ytringsfriheten».  
- Dagens arrangement oppfatter jeg som et flott uttrykk for den ytringsfriheten vi har i Norge. Her er det en gruppe i Norge som ønsker å markere hvordan de opplever denne filmen, sier Stang. her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar