torsdag 20. september 2012

Fred være med ham?Hva betyr fvmh?

Det kan referer til flere oversettelser fra  arabisk og på norsk bruker muslimer å si ”Fred være med ham” – ”peace be upon him”, på engelsk. 

Vi hørte muslimen som ble intervjuet på NRK” i Akutelt forleden brukte denne ”leksen” i forbindelse med sin kjærlighetserklæring til profeten, (se tidligere postering).

Og dermed skulle saken være klar og alt være oppklart?

Ve, ikke helt, ja, på langt nær helt, for om dette har lærde muslimer vært uenige, en uenighet som i første omgang går på om forkortelsen er ærbødig nok for profeten, og Allah, eller ikke, men også fordi setningene det referer til på arabisk innbyr til en tolkning som vil sette selv de beste muslimer i klem.

Allah – eller profeten, eller begge to – har dermed sådd en viss uro - og tvil, eller ? Ja, tvil blant muslimer med hensyn til hva dette egentlig betyr og innebærer, ikke bare her og nå, men for evigheten, for hver enkelt troende muslim.

Dr. Anis A. Shorrosh forteller at Fred være med ham – eller pbuh - faktisk ikke er en korrekt oversettelse. Bokstavelig, sier Shorrosh, så sies det her på arabisk: ”Lo, Allah og hans engler be til (pray upon) profeten.! Åh, ja, den som tror, be til profeten og hils ham med fred!” (Islam Unveiled, s 179).

Vakkert, ikke sant? 

Eller hemmeligholder muslimene den egentlige meningen, og den egentlig forvirringen med god grunn?

For: Det er bare det at det som faktisk står, betyr at Allah skal be til PROFETEN!

Skal virkelig gud (allah) be til et menneske, et menneske som nå forresten for lengst er kaldt og dessuten dødt, og et notorisk lik? Og som dessuten innrømmet at han var en synder?

Skal Allah måtte ønske profeten ”fred være med ham”?

Er ikke dette å snu alt på hodet, ut fra grunnleggende islamsk teologi, så vet ikke jeg.


Man skal ikke gjøre mange verbale feiltrinn i islam, før Allahs vrede vil vise seg, enten her og nå, eller i evigheten.

Litt kontekst hentet fra Wikiedia, (forkortet):

May Allah pray on him and grant him peace.": (Arabic: صلى الله عليه وسلم all Allāhu ʿalay-hi wa-sallam - S.A.W., SAAW, or SAAS) - this expression follows specifically after saying the name of the last prophet of Islam, Muhammad.
In the translation of the meanings of the Qurn in Surah 33 entitled Al-Ahzab (The Confederates), ayah (verse) 56:
Allah and His angels send prayers on the Prophet: O ye that believe! Send ye prayers on him, and salute him with all respect.
—Al-Ahzab[5]

The Messenger of Allah said, "May he be humiliated, the man in whose presence I am mentioned and he does not send Salah upon me;

One morning the Messenger of Allah was in a cheerful mood and looked happy. They said, "Oh Messenger of Allah, this morning you are in a cheerful mood and look happy." He said, "Of course, just now someone [an angel] came to me from my Lord [Allah] and said, 'Whoever among your Ummah sends Salah upon you, Allah will record for him ten good deeds and will erase for him ten evil deeds, and will raise his status by ten degrees, and will return his greeting with something similar to it.'"
—Abu Talha ibn Thabit

A supplication remains suspended between heaven and earth and does not ascend any further until a person sends Salah on me. Do not treat me like a spare water container, send Salah upon me at the beginning of your supplication, at the end, and in the middle.
—Muhammad

... it is prescribed to write the prayers in full so as to fulfil the command that Allah has given to Muslims, and so that the reader will remember to say the prayers when he reads it. So one should not write the prayers on the Prophet (peace and prayers of Allah be upon him) in short form such as writing (S) or (SAWS) etc, or other forms that some writers use, because that is going against the command of Allah in His Book, where He says (interpretation of the meaning):
"Send your Salaah on (ask Allah to bless) him (Muhammad), and (you should) greet (salute) him with the Islamic way of greeting (salutation, i.e. As‑Salaamu ‘Alaykum)"[5]

And that (writing it in abbreviated form) does not serve that purpose and is devoid of the virtue of writing "salla Allaahu ‘alayhi wa salaam (May Allah send prayers and peace upon him)" in full. Moreover the reader may not take notice of it and may not understand what is meant by it. It should also be noted that the symbol used for it is regarded as disapproved by the scholars, who warned against it.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar