søndag 8. april 2012

Kristne mobbes mest.


Hvem er det som hater kristne mest i Europa?

Dette spørsmålet underrapporteres i undersøkelser som nylig er gjort, men hvem andre enn ateister kan her mistenkes som de mest intense og seriøse ”bidragsytere”?

Og hvor finner vi flest ateister annet enn blant sosialistene i Høyre, Ap, V, SV og Rødt?

At ateister generelt kan være svært hatefulle overfor kristne er ikke vanskelig å forstå hvis man tar seg bryet med å forsøke å forstå hva ateisme er og innebærer.


Annerledes er det imidlertid med dem som ikke evner å se kristne og kristendommen annet gjennom en gang for alle påsydde - eller medfødte - fordommer, eller med  briller som med nødvendighet gir dem som har dem på forskrudde forestillinger som kan utløse voldelige holdninger oghandlinger

Slike ”vantro” er uhelbredelige. De verken kan eller vil vite og forstå. De har dype, varige fobier som inngår som et karaktertrekk – i personligheten – som det er umulig å sublimere. De er irrasjonelt livredde Gud, og man kan spørre hvorfor ...

Hvor langt er de villig til å gå? Hvilke virkemiddel er de villige til å bruke?

Om dette sier undersøkelsene lite. Men går vi tilbake i historien, kan håret på hodet begynne å reise seg. Det er ikke lenge siden det var farlig bare å tale om Gud i Sovjetunionen og går vi tilbake til Lenin og Stalin-tiden, kan det dokumenter systematiske uhyrligheter mot kristne som bare den romerske keiser Nero for øvrig kan assosieres med.

Er det jøder og muslimer som er hatefulle mot kristne i Europa i dag?

Neppe. De kristnes fiender kommer fra deres etniske søsken og slektninger ”i ånden”.

”Home-brewed” med andre ord. 

Hatet mot kristne blomstrer i Europa iflg den østerrikske organisasjonen Observatory on Intolerance and discrimination against Christians.

85 prosent av alle hatefulle overgrep finner stednettopp mot kristne.

Hvordan? Jo, de kristne isolert både sosialt og politisk og på arbeidsplassene råder da også samvittighetstvang.

Det gjelder bl a sykepleiere,leger og lærere med ”avvikende” holdning til seksualitet enn det som myndighetene legger opp til.

95 prosent av alle avoldelige overgrep blir begått i Skottland.

Oppi alt dette grumset sier den britiske ministeren Sayeeda Hussain Warsi:
– Vi er nødt til å skape et land, hvor folk usjenert kan være stolte av sin tro, hvor de kan føle at de ikke er tvunget til å skjule sin tro. Vi skal ikke nedvurdere, men derimot være stolte av kristendommen.
Fenomenet er praktisk talt ikke nevnt i  mediene og offentligheten. Dessuten: Antallet av hærverk mot kirkebygninger er langt høyere enn hva statistikken sier.

Kristne diskrimineres nemlig på en måte som ingen er interessert i ta i tu med. Sataniske symboler malt på kirkevegger og andre bygg tas ikke på alvor.

Fra Norge:

«Massakrer à la Utøya rammer jevnlig kristne, familier og enkeltpersoner, i en rekke land: Pakistan, Egypt, Tyrkia, Nigeria. Den politiske makteliten i Norge har aldri vært særlig opptatt av forfølgelsen av de kristne. Ond og brå død har mange opplevd før 22.7.», (Oftestad).
Han påpeker samtidig at han mener ofrenes og de pårørendes lidelser ikke skal bagatelliseres. Oftestad er derimot kritisk til det han oppfatter som ensartede medier.
«Mens Marx fokuserte på makten over produksjonsmidlene, bør vi i dag fokusere på makten over påvirkningsmidlene. Mediene har vært og er nærmest ensartede. Etter hvert er det blitt skapt et eiendommelig virkelighetsbilde.», sa Oftestad.


Worldwide:

Nord-Korea topper nok en gang Forfølgelseslisten (World Watch List) som landet med den mest brutale undertrykkelsen av kristne. På grunn av landets isolasjon er det ikke mulig å anslå antall martyrer i Nord-Korea. 50.000 og 70.000 kristne er i fangeleirer.
Afghanistan, Saudi-Arabia, Somalia, Iran, Maldivene, Usbekistan, Jemen, Irak og Pakistan – alle disse landene ”ligger tynt an”.

 38 av de 50 landene på Forfølgelseslisten 2012 er muslimske.

Open Doors mener det er fire viktige forklaringsfaktor: Islamsk ekstremisme, religiøs nasjonalisme, autoritære ledere og organisert korrupsjon.


Liste:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar