fredag 18. mars 2016

Kan bare ikke dy oss: Lars Gule er strutseekstremDeskriptivt strutse-ekstreme posisjoner handler om posisjoner som avviker sterkt fra vår beste kunnskap om den empirisk observerbare og analyserbare virkeligheten.
Lars Gule er derfor i henhold til denne definisjonen en helt klar deskriptiv strutseekstrem ekstremist.

Deskriptiv strutse-ekstremisme handler derfor om en mer eller mindre systematisk uttenkt og vedvarende, altså teoretisk og/eller ideologisk forankret, virkelighetsoppfatning som avviker sterkt fra vår beste kunnskap om virkeligheten.

Normativt strutse-ekstreme posisjoner er posisjoner som avviker sterkt fra omforente og godt begrunnede etiske, moralske, juridiske og politiske normer. Normativ strutse-ekstremisme handler derfor om en mer eller mindre systematisk uttenkt og vedvarende, altså teoretisk og/eller ideologisk-filosofisk forankret, oppfatning som avviker sterkt fra våre best begrunnede og godt omforente etiske, moralske og politiske normer

Lars Gule er derfor i henhold til disse definisjonene en helt klar både deskriptiv og normativ strutseekstrem ekstremist.

her Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar