mandag 8. september 2014

Kjære Hadja Tajik!

Tajik på Verdidebatt

Først en liten irrelevans: Jeg må bare innrømme at jeg av og til har latt meg friste til å se likheten mellom ditt ansikt og jomfru Marias ansikt, slik det noen ganger males på kristne ortodokse ikoner. Og dette er en kompliment og ikke en fornærmelse, bare så du vet det.

For øvrig: Du skriver: Ifølge assisterende professor Richard Nielsen ved MIT i USA, vil de som målbærere av militant islam kunne avansere og bli stadig viktigere for en flokk tilhørere. Ønsket om denne type autoritet skal være en viktig drivkraft hos de som mangler et nettverk i etablerte, «mainstream» religiøse institusjoner.

Så var det kanskje ikke de 70 jomfruene som gjorde at de ville krige likevel.

Dessuten skriver du: Hverken Koranen eller Hadith, tradisjonen etter profeten Muhammed, spiller noen reell rolle for motivasjonen til de fleste som blir ekstreme islamister, hvis vi skal tro den anerkjente terrorforskeren Scott Atran.

Spørsmål til deg:

1 Setter du disse vestlige autoritetene du viser til høyere enn Koranen? Gir du dem større autoritet enn Muhammed? 
(Vet du hva martyr-mødre i de palestinske områdene mener om dette? Er de apostater, forrædere … ?)

2 Hvilke undersøkelser kan du vise til som beviser at de eldre mennene på landsbygda – som mener de unge jihadister driver med tull - kan mer om innholdet i Koranen enn de unge novisene du referer til?

3 Hva vet du egentlig om hva de aller fleste mannlige jihadister kan, vet og har forstått i sitt innerste om hva et martyrskap for Allah innebærer, selv om de ikke skulle ha lest så mye i Koranen? Tror du man trenger å lese hele Koranen for å vite at Allah har sagt at det er en plikt for enhver muslim å ofre liv og eiendom for forsvaret og utbredelsen av islam?

Hvis du svarer ja på spm 1, har du ikke da satt Koranen sjakk matt eller gjort den til intet eller til noe man ikke skal ta på alvor? Og må du ikke da anses for å være en forræder – som noen vil kalle det – eller apostat og til og med en apostat som fortjener å bli drept, med mindre du angrer og angrer på en måte som det ikke kan reises tvil om, av et muslimsk dommerpanel.
(Forbehold: Jeg kan ta feil her – snille muslimer vil vokte seg vel for å antaste deg, det kan vi ta som ganske sikkert).

Jeg går ut fra at du ikke kan svare bekreftende på spm 2. Jeg går også ut fra at du ikke kan svare på spm 3 og her er grunnen den enkle at til og med ikke-muslimer allerede tidlig i tenårene i et nesten hvilket som helst miljø vil vite at martyrene i islam går direkte til himmelen, der hvor det befinner seg ungmøer i et stort nok antall til å holde ut der på ubestemt tid.

Jeg tror du kan finne ungdommer basert på tilfeldig utvalg hvor som helst som vet at det å bli martyr for Allah betyr at de ikke lenger trenger å frykte døden og å gå igjennom all verdens lidelser her på denne jord og denne jammerdal, ja, lide seg gjennom i fattigdom, under sykdom, ensomhet og elendighet og uten noe som helst status og verdighet i menneskenes øyne?

Det nytter ikke å gi en flunkende ny Merce til en novise i islam – som et øyeblikks forskudd på den himmelske arv i håp om at han ikke skal «gå» -  og som han kan kjøre rundt omkring med på badestrender eller i ørkensanden, hvis han først har fått det for seg at det er bedre i allah-paradis enn her, hvor materialismen og illusjonene «rule superb». Snarere tvert imot.

Tror du ikke at unge- potensielle martyrer og muslimer- vet dette? Det er jo ikke bare her til lands at dette er på folkemunne. Og dette burde stå så klart for noen og enhver at man ikke trenger å be om forskningsbevis på det eller større vitenskapelig spørreundersøkelser for å vinne det ut.
Tror du at det som står i Koranen er så fantastisk dumt at det ikke kan være sant og derfor bestemt ikke muslimsk eller i pakt med ekte islam?
Hvis du nå skulle legge mer vekt på hva disse vestlige forskerne sier om hva de unge jihadister kan eller ikke kan om mulighetene som venter som en belønning i allah-paradis som grunnlag for å skape moderate muslimer, enn på hva Koranen sier i klartekst, så vil jeg spørre deg:
Vil det anspore disse novisen til å bli mindre motivert for å bli martyrer til Profeten og Allah’s ære hvis de fikk sikker og dokumenterbar informasjon om hvilken belønning som venter?

Eller vil de – hypotetisk sett – tvert imot kunne bli mer motivert for slike «bragder», sett med Koranens øyne, hvis de fikk en skikkelig innføring i dette, nettopp ved å lese grundig i de Koranene du vil skjenke dem, hvor det jo står svart på hvitt hvilken belønningen som venter hinsides og hvilken ære dette skal tillegges novisens evige ettermæle, som martyr for islam og Allah?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar