tirsdag 3. juni 2014

Oljefondet er et muslimsk ideal. Nordmenn er mer muslimer enn muslimer flest.Lukt litt på headingen over, - det er det ikke mange som gjør. Derfor sluker man da også rått påstanden om at Norge faktisk er et muslimsk land, en påstand som dessuten kommer fra forskermiljø, i USA, og en påstand som derfor må være sann.

Indirekte betyr dette: Islam er det bests styresett som tenkes kan og det beste et menneske kan tenke å være og bli er – ja, nettopp – muslim. Nordmenn er egentlig allerede muslimer fra før. Hva har nordmenn og skandinaver da å frykte?

Men dette er selvsagt en gross tilsnikelse, en utrolig frekkhet og en stor og helt umulig kontradiksjon. Et muslimsk land er ikke et muslimsk land så lenge det finnes et virkelig muslimsk land som er ikke-muslimsk.

Men slik har det vært i over tusen år: Muslimer har slaktet hverandre fordi noen muslimer alltid er mer muslimer enn andre muslimer. Hvem som er mest genuin muslim hvor, hvordan og når, har midlertid forandret seg med tiden. Det er aldri helt lett å finne ut av på forhånd hvilke muslimer og hvilke land som er de reneste muslimske land med flest rene muslimer.

Dette er noe av islams vesen eller essens.

Vi kan trekke følgende konklusjon: Jesus Kristus var egentlig muslim, det var også Abraham Lincoln, Newton, Albert Einstein, Johan uten land, Bill Gates, professor Pasteur, Winston Churchill, Thomas Aquinas, John Lock, William av Occam, Martin Luther (som ville ha offentlig skole både for gutte- og pikebarn allerede før 1515) – bare for  nevne noen få, blant mange millioner andre som har hatt den store glede å vokse opp og blomstre innenfor den judeokristne sivilisasjon, og Wilberforse, som fikk avskaffet slaveriet (som ennå ikke er avskaffet i islam).

Nå vil altså muslimer ta æren for hva disse menneskene og denne sivilisasjonen har betydd for menneskeheten. De har vært muslimer hele tiden, men bare uten å vite det. De har arbeidet for realisering muslimske verdier hele tiden, men uten å være klar over det.

Er ikke dette i overkant parasittistisk? Går det virkelig an å være så tyvaktig som å påstå dette? Høres det ikke ut som om det islam som skal ta æren for alt fremskritt, alt moderne demokrati, all rettferdighet, all rett fordeling og alle fremskritt for øvrig?

For en tilsnikelse.

Vel, ikke for Abid Raja i Venstre, det er helt i orden å tenke slik, og derfor har heller ingen noe som helst å frykte fra islam, Allah og profeten. Absolutt ingen ting. Alt er fred her som det nå bare er egentlige og sanne muslimer til stede og som styrer og steller, som ekte muslimer, og slik skal det visst fortsette, til islam er borte langt der nede i det oljerike og solbrente ørkenbeltet.

Bakgrunn:

En forskergruppe har sammenlignet 208 land i verden, og rangert landene etter islamske verdier.

I den første utgaven av listen fra 2010, kom Norge på 9. plass, mens Irland, Danmark og Luxembourg tronet øverst.

Norge kommer på 6. plass når det gjelder genuint muslimske verdier. Luxemburg ligger på 1. plass.

Muslimske land scorer lavt på listen og Saudi-Arabia havner på 131. plass, med Iran og Irak hakk i hæl.

– Muslimske land avviker  fra grunnverdiene i islam presiserer muslimen professor Hossein Askari, som er leder for en forskergruppen ved George Washington University i USA-

Forskergruppen gikk igjennom Koranen og muslimske tekster for å finne hva tekstene sier om islam sine idealer.

– Vi satte sammen en indeks basert på de aller viktigste verdiene i Islam. Så har vi sett på hvordan verdiene vises igjen i landene, sier Askari.

Han fortsetter: Ifølge Islam sine anbefalinger, skal et land ha gode og velfungerende institusjoner. Lederne skal følge samme lovene som innbyggerne. Samfunnet skal være basert på økonomisk og politisk frihet, og måten samfunnet er organisert på skal fremme økonomisk vekst. Korrupsjon og utarming av samfunnet ikke er forenlig med Islam.

Ressursene i samfunnet skal komme alle innbyggerne til gode, og innbyggerne skal behandles likt. Ifølge Koranen er undertrykkelse av innbyggerne strengt forbudt. Muslimer plikter å bekjempe undertrykkelse.

– Det står faktisk at det er muslimene sin plikt å stå imot undertrykkelse, sier Askari.

– Dette burde være et tankekors for norske muslimer, særlig de som er inne på ekstreme tankebaner, sier Abid Raja fra partiet Venstre. -  Dette er tanker som ikke har vært helt fremmed for nordmenn i minoritetsmiljøer. Demokratiske muslimske land kommer bedre ut enn muslimske kongedømmer eller regimer. Han nevner Malaysia som et eksempel.


Raja mener at islamske idealer stemmer godt med idealer i Norge: Ytringsfrihet og religionsfrihet, likestilling og likhet for loven som grunnleggende islamske verdier.

I tillegg kommer lite korrupsjon osv Det ikke slik muslimske land fungerer i praksis, sier Raja. Muslimer bør være fornøyd med det landt de bor i …

Forsker Hossein Askari peker også på at Norge har en ting til felles med en rekke muslimske land i Midtøsten, nemlig store oljeressurser.

– Skulle vi bare sett på hvordan landene forvalter oljen sin, ville jeg satt Norge høyest på lista over mest islamske land. Det er fordi ifølge Islam burde oljeressursene komme hele befolkningen til gode, ikke enkeltpersoner eller en elite, sier Askari. Ordningen med et oljefond er sånn sett i tråd med Islamsk tankegang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar