fredag 2. november 2012

Den begredelige "Debatten" på NRK i gårVi gjør oss ringere. Stadig ringere.

Dette er en kort kortversjon av den begredelige Debatten på NRK i går kveld, en versjon som ikke yter noen rettferdighet, ja, men også fordi denne debatten  bør forbigås i stillhet, fordi den ikke er verdt noe annet:


Lysbakken: Man blir ikke terrorist av å gå inn i et bønnerom … muslimsk  ekstremisme er akkurat det samme som høyreekstremisme … Storhaug generaliserer, det er beklagelig … ikke alle muslimer nekter å ta en fremmed kvinne i hånden … Storhaug sier to ting på en gang: Skyld – skyld ... (Lysbakken forteller her for hele verden at han ikke klarer å ha to tanker i hodet på en gang ... )

Siv: Jeg snakker om ansvar … ikke uttrykk for at man er integrert at man snakker norsk …

M Afsar: De fleste muslimer tar fremmede kvinner i hånden … beklagelig å høre at Storhaug generaliserer … de som ikke håndhilser er ikke nødvendigvis islamister … Storhaug er uvitende, Storhaug er imot dialog, Siv misleder … den muslimske julen (!) … det var (bare?) 6000 muslimer som demonstrerte for noen uker siden … media fokuserte på noen få ekstremister utenfor en amerikanske ambassaden …

Kadra: (innhyllet i halssjal, svettende, hun ser fryktsomt opp på Afsar, som er bringestor og veldig rak i ryggen, han er 3 meter høy på strømpelseten, for pokker) … jeg ble plutselig så trett

Støre: Pussig at (Siv) hekter seg opp i dette med håndhilsing, de fleste muslimske menn gjør det … Siv generaliserer … vi må frikoble religion fra dette …

Bach (Vepsen): Må slutte å snakke om å gå inn i moskeene. Vi kan godt diskutere religion … at bestemora mi gikk med skaut betyr ikke at hun var terrorist …

Storhaug: Ikke bare få muslimske ekstremister … 2000 betalende medlemmer … de snakker åpent om å kappe av hender og hoder (i Norge) … ødelegger den daglige væremåte … hva er da ekstremisme? … alt dette handler om hele pakka … vi må inn i moskeene …

Vi lever i en tvangstrøye og et tvangsparadigme med totempåler og tabuer overalt. Vi er ikke lenger frie mennesker. Vi lammes av frykt for så mye, ja, nesten alt som kan knyttes til islam og muslimer.

Vi tror nå – virkelig – at nesten ingenting har med islam å gjøre, men at alt har med OSS å gjøre, dvs vår skyld og vår gjeld, som vi ikke har, men som vi tror vi må betale (og som vi aldri vil slutte med å betale, heller ikke om vi så gjør oss til fant, på grunn av veldedighet og naivisme).

Islam skal ikke diskuteres. Muslimer skal holdes utenfor og vi – i den grad vi har noe vi - skal holdes utenfor. Det sømmer seg ikke å diskutere det vesentlige, de virkelig store problemene, det som angår oss alle, på dypet og på dypet av vår sjel, - for vi har ingen sjel lenger, vi er bare konsumenter, de fleste av oss, og de få produsentene vi har, slipper ikke til, blant annet fordi de ikke er interessert i å slippe til, fordi de, som byråkratene, kapitalistene osv , alle er avhengi av å tjene sitt levebrød nettopp på å produsere og selge verdier som skal fordeles av de som debatterer, og muslimene, som våre nye velkomne konsumenter eller kunder, som vi  betaler for, men som ikke diskuterer eller problematiserer det grunnleggende viktige, som er det alle vet hav er, men som altså ingen tør å ta opp og innover seg, eller få ut av seg, eller foredle, i form av samtaler om det grunnleggende, det som alle vet angår oss alle inn til margen og vårt vesen, eller vår substans, (fordi vi bli fortalt at vi ikke har noen), og hva angår vår fremtid, dvs våres alle barn.

Alt dette er urovekkende, begredelig, kvalmt. Vi graver nå kollektivt våre individuelle graver og gjør det gratis og med et velvillig smil, overfor islam.

Vi er alle blitt gladnihilister nå. Vi slipper ikke unna. Skuta vil før eller siden gå ned. Men før det vil alle mus ha gått fra borde, fordi de var så mye klokere enn oss, og turte si fra og se hva det dreide seg om, seg imellom.

Hvem kom best ut av det?

Storhaug på førstplass, selvsagt. Hun forstår hva det hele dreier om, i det store perspektivet. Og med hjerte og hjerne satt i rett forhold til hverandre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar