tirsdag 29. november 2016

Pigment eller politikk, eller begge deler?
En kommentar:

«Pigment trumps politics».
For en tragedie. Trumfer Trumf og Putin dette? Kan de stole på en oppvåkning i «massene»? Kan de vekke dem? Hvis ja: For en triumf, for dem begge, og for Kina og kineserne, som har lettere for å ta inn over seg virkeligheten enn de fleste andre, med eller uten pigment.
Folk vil ha politikk, ikke pigment. Folk vil ha realisme, ikke islam. Folk har innsett at vestverdens politiske elite i en god stund nå har drevet en narsissismens og godhetens falske bisniss, under navn av ansvarlig politikk, i løypa ikke langt fra nazismen eller fascismens begredelig «policy», i sin ynkelighet, i sin myke, besnærende kledebon. Vi nevner bare ett element: Omvendt rasisme og overlater det til leserens fantasi og mulige nysgjerrighet å peile stoda.

Sosialistene elsker Obama pga hans pigment og ikke primært pga hans poltikk og sunne dømmekraft. Som han mangler. (Eksemplene er legio).
Pigmentet blir dermed brukt som et selvstendig politisk instrument, og ikke bare det, nei, pigmentet brukes her kynisk til og med som en metode, og nærmest en vitenskapelig metode, en metode de liksom vet vil virke, fordi pigmentet, som de er mer redd for enn de vil innrømme, vil sverte og tynge deres egen falske eller reelle skyldfølelse, en skyldfølelse de elsker å ha, som et instrument for å bygge opp og konservere falsk godhet og forstillelse – hvis de ikke klarer å bruke pigmentet til fordel for dem selv og primært for å fremme snevre ideologiske egeninteresser.

De elsker islam fordi den religionen på alle måter gjør muslimene svake, avhengige og kronisk hjelpetrengende. De elsker muslimene fordi islam er det beste verktøy de kan ønske seg for å kunne holde muslimene nede og borte fra «fatet». Alt i den underbevisst styrte regi som går ut på å ha muslimene der, under bordet, som hunder de kan skyve foran seg, og som de kaster smulene til, mens de samtidig lover gull og grønne skoger, som noen må betale for, med liv og eiendom, for ikke å si muligheter for å søke lykken i trygge, forutsigelige omgivelser. Men som de tauser om.
Og fordi de anser seg selv som unike på dette markedet: Ingen kan overgå dem i godhet. De høyner stadig, fordi de selv eier kasinoet de spiller på.

De elsker Merkel fordi «det gode og romslige hjertet» hennes får dem til å slå seg på brystet selv, hyklere som de er. De elsker «kjærlighet» fremfor realisme, sentimentalitet fremfor kreativitet, selvmedlidenhet fremfor genuin altruisme. Det gjelder derfor om å overgå Merkel, bygge mer kostbare Putemkin kulisser.
Det bryr dem aldri at noen andre må betale gildet. De elsker fri flyt, håpløst utdaterte flyktningekonvensjoner og alt det mer eller mindre sublime hat det går an å oppdrive mot jødene, for å kunne forsterke muslimenes urealistiske håp om for alltid å kunne skylde på andre for sin misære, slik at de selv kan innta den gode samaritans rolle, som «sikker» fasade, og fordi de vet at de dermed kan øke den generelle skattebyrde og fremskynde sivilisasjonens snarlige død, (slik at de kan ty til de virkemiddel de vet de da må ty til, nemlig de mest ekstreme og revolusjonære, som svever i drømmene deres, slik at de kan få en sjanse til å spille heroiske sagafigurer som de feilaktig tror de vil bli beskrevet som i kommende historiebøker og generell litteratur.  
De ønsker at flest mulig av de ulovlige asylanter skal få fast, permanent, kronisk opphold, fordi det vil tilføre deres arsenal av illusjoner og løgner en ekstra puff oppover i deres supramaschistiske og oppblåste selvfølelse, en forestillingsverden som må pleies og opprettholdes for alt i verden, slik at de kan fortsette å holde muslimene nede, slik at de kan komme til unnsetning på sine hvite hester og i sine skinnende rustninger, og for at muslimene så i neste omgang kan brukes til å omstyrte demokratiet og undergrave de judeokristne verdiene, som både vår kultur og vår sivilisasjon bygger på, og som til nå har sikret oss mulighetene for å hjelpe en verden av kaos og lidelse litt bedre enn alle andre sivilisasjoner til nå har klart.

Ja, Putin, ja Trumf, ja Kina og ja til et nytt France og et nytt Britain! Dere fortjener å forsvare dere mot slikt som IS. Får bare håpe at disse brave ser forskjellen på å kurere symptom og årsak

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar