søndag 6. mars 2011

Halal-forbannelsen er over oss.

Ville du ha spist kjøttprodukter som var slaktet på et for dyret unødvendig smertefull måte, hvis det var andre og mer ”humane” og tradisjonelle måter tilgjengelig å slakte dyret på?

Ville du ha betalt mer skatt – i religionsfrihetens navn - for å muliggjøre slik slakting?

Ville du hatt betenkeligheter hvis noen av dine nære slektninger som lå på sykehus ble servert slik slaktet kjøtt uten at de fikk vite at det var det?

Ville du ha likt å bli servert kjøtt som var slaktet på denne måten på ferjen, toget eller flyet du tar?

Ville du ha godtatt høyere bilettpriser for i det hele tatt å gjøre dette mulig?

Ville du hatt betenkligheter med at idrettsforeniger solgte slikt kjøtt på idrettstilstelninger?

Ville du ha begynt å lure hvis den kristne skolen barna dine gikk på serverte kjøttpålegg som var halal-slaktet?

Ville du overhodet ha spist noe kjøtt hvis det var slaktet til ære for Allah (ikke Gud)?

Vile du ha stusset hvis du fikk vite at å slakte på denne spesielle måten var et resultat av en bevisst strategi for å befeste og styrke islams stilling i det norske samfunnet og en strategi for å gjøre islam til den dominerende religion/politikk her i landet?

Ikke?

Vel da er det på tide å si fra. Man gjør det nå i - UK. Spørmålet er om det nytter og om det ikke er for sent til å stoppe dette: Islamiseringen av hele samfunnet. Snikislamiseringen. Dhimmisering av oss selv og alle andre.

Vi er i ferd med å gjøre oss selv til slaver under islam. Snart vil folk føle det som en befrielse å konvertere til islam, slik at de slipper å bli hånet for å være vantro og slik at de i alle fall kan sikre seg noen ekstra fordeler i forhold til andre dhimmier, som ikke vil underlegge seg Allah og profeten – uansett pris, folk med selvrepsekten og æren i behold, folk som aldri vil la seg underkue eller beseire, folk som kjenner sitt eget verd. Folk som vil kjempe for friheten og ofre livet om så behøves.

Hva er det som går av disse idrettsforeningen, disse flyselskapene , disse skolene og disse sykehusene?
Lider de av misforstått religiøs toleranse? Lider de av islamofobi? Lider de av frykt for å kritisere islam? Et mysterium? Et forsøk på å overgå hverandre i  dum ”snillhet”?

Vi tror det siste. Det hele beror med andre ord på feighet og falsk formhet. Ikke så mye på manglende kunnskaper. 

Hvis så var tilfelle, ville man med rette ha kunne beskylde skoleverk og media for å ha villet føre hele folket bak lyset og for å ha drevet desinformajson og systematisk og direkte undergravingsvirksomhet overfor alle borgere i dette.

De burde da ha blitt stilt til ansvar, ikke bare kollektivt, men alle, en for en … til de alle hadde fått sin rett tilmålte og fortjente straff til spott og skam for dem alle og som ledd i det helt nødvendige forebyggende arbeid som nå gjestår fremover, skal vi unngå katastrofen og Vesten blir totaloverkjørt at det islamske mørket. 
Skal Europa tie seg i hjel i frykt og beven for Allah og profeten?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar