onsdag 20. oktober 2010

Muslimer - evige offer for Allah's profet ...

Muslimer er et lett bytte for muslimske ”predikanter” i den muslimsk/arabiske verden. Altfor mange muslimer er analfabeter,  ja, kanskje så mange som opptil 60 % av alle muslimske kvinner på verdensbasis. Med mennene står det riktig nok litt bedre til. Men hva leser disse muslimske mennene? Hva er det som fanger deres interesse fra verden utenfor islam? Hvor finner de sine utfordringer? Hva er det som kan appellere til fantasien? Hvilke fremtidsdrømmer er det de vil ha realisert?

Svaret er: Fint lite. De ser ut til å ville ha alt servert og gratis – på et fat. Og det tror de de får hvis de bare kan digge seg selv tilstrekkelig ofte og dypt nok og innlate seg med alle andre aktiviteter enn det som kanskje ville ha endret deres fremtid til det bedre. 

Men muslimer er ikke interessert i noe  annet enn det som allerede forefinnes innenfor den  islamske krets . De tror at mer islam vil redde dem, de krever derfor stadig mer  og mer islam. Stadig flere bønner, stadig mer intens deltakelse i moskeene. Stadig flere Allh hu achbar. 

Utenfor islam finnes egentlig ikke noe – av egentlig verdi. Utenfor islam er derfor muslimer fortapt, (også i egne øyne). Utenfor kan man ikke i fullt alvor si: Insha Allah. Utenfor islam finnes overhodet ingen verdens verdier å ”samle på” i det hele tatt, bortsett fra de verdier de kan tjene på direkte, uten å gjøre stort annet enn delta i indre og ytre jihad, ved f eks å motta bidrag fra Vesten og slektninger som jobber eller ”sliter i køene”  på sosialkontorene i Vesten.
Altfor mange muslimerforetrekker å følge med på arabiske tv-kanaler hvor  imamene – eller ”predikante” i ett sett sabler ned Vesten og vestlige verdier for fote. De fleste gidder ikke sjekke islam-kritiske web-sider . De foretrekker å sitte og se på at Vesten blir degadrert - degraderer seg selv, sett med deres øyne - og islam opphøyet og etablert som sannheten over alle sannheter alltid en gang for alle. 

Koranstudier er ikke noe muslimer flest driver med, heller ikke studiet av  islamske hellige skrifter.  De nøyer seg med å underlegge seg mullahenes utlegninger og ordgyteri, raseri over for tiden å måtte underodne seg andre enn muslimer. De insisterer og tror at disse lærde snakker rett fra Allah og at de følgelig ikke kan ta feil. Utenfor islam finnes ingen frelse, bare helvete.  Verden er slik mullahene tolker den ut fra Koranen og Allah’s ord. Spørsmål og selvstendig tenkning er derfor ikke bare overflødig, men direkte forkastelig, ja: Skadelig ….
Og dette gjelder ikke bare blant muslimer med lavt utdannelsesnivå, nei det gjelder i alle yrkesgrupper. Intellektuell nysgjerrighet og åpenhet for det nye og ”fremmede”, blir ikke særlig godt stimulert under islam, snarere motsatt: Islam oppfordrer muslimer til å stenge resten av verden ute. 

Og verden utenfor er farlig, truende, og dessuten:  Altfor anstrengende. Man orker ikke utfordringen, man orker ikke spørsmålene, man foretrekker å holde seg i folden nær sagt koste hva det koste vil. Man føler seg tryggere under niqaben og burkaen enn ute i solskinn og friluft. Og mennene foretrekker slike kvinner. De er i bunn og grunn livredde for vestlig selvrealiserende kvinner og de både frykter og hater dem, samtidig som de ikke lar anledningen gå fra seg, hvis de får en anledning til langsiktig misjon, dvs. få vetlige kvinner til å bite på agnet.  Menn  tar da gladelig og gjerne imot tilbud om forsørgelse og all mulig søtte og oppmuntring fra vestlige kvinner, som de da senere forlater uten den minste sentimentalitet eller anger og uten å takke (med hjerte)  hvis denne misjonen skulle ”mislykkes” og ende i skilmisse, som den så altfor ofte gjør.

"According to a survey by Bielefeld University, Germany, which was conducted in five Arab countries, in 2008, the majority of Arabs - all of them adult Muslims of different occupations, education, and social classes - more than 80% of them consume Saudi and Qatari- owned international TV channels, like Al Jazeera, Al Arabiya, and MBC. Seven percent read Arabic newspapers, and only 2% checkout diverse websites. 186 of them check out once in a while articles by the aforementioned writers.
Hence, the mass of Muslims - the great majority of them are illiterate - are easy prey for Islamist chaplains, who preach hatred and violence against non-Muslims all over the Arab media."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar