mandag 5. juli 2010

De som har substans

"Det blir sagt om kristendommen at den har det priviliegium at den ikke har regler som tilskynder til hellig krig. Vi – på den andre siden – sier at islam har en slik priviligert lov for krig. Ser vi nærmere etter, ser vi, at grunnen til at kristedommen ikke har noen tilskyndelse til jihad er, at kristedommen ikke “er noe” i det hele tatt. Det jeg mener er at det ikke finnes noen gitt samfunnsstruktur i kristenheten, intet typisk kristent lovsystem og ingen en gang for alltid gitte kristne regler for hvordan et et samfunn skal utformes slik at loven om jihad skal kunne integreres i kristne samfunn.

Det fins ingen substans i kristendommen.

Kristendommen har ikke noe annet enn noen få moralske læresetninger og råd om at man f eks skal tale sant, at man ikke skal lyve og at de rike for egen del ikke skal samle seg skatter her på jorden.

Inspirerer slikt til jihad?

Islam derimot er en religion som ser det som sin plikt å bidra til en islamsk stat. Islam er kommet for å reformere samfunnet og danne en nasjon og ett styre. Det kan ikke være uten en lov som tilskynder til hellig krig (jihad), og dets mandat er å utvide seg til å omslutte hele verden.

En slik religion kan ikke være likegyldig og en slik styreform kan ikke unnvære loven om jihad like lite som det kan unnvære en hær. Mens kristedommen som religion kun er rådgivende og begrenser seg til visse livsområder, er islam en religion som dekker alle livsområder for mennesket. Islam har lover som styrer samfunnet, lover som både styrer det økonomiske såvel som det politiske. Islam kom for å organisere en stat og etablere en ordnet styreform. Når dett først er blitt gjort, hvordan kan en slik stat være uten hær og hvordan kan dette samfunnet klare seg uten lover for tilskyndelse til krigføring, (jihad)?"

...

Hvem er det som skriver det som står over her? Jeg fant uttalelsene på en side som ser ut til å være offisielt godkjent av den iranske stat. Den bringer utførlige og lengre begrunnelser for islam og jihad og forplikter staten til å fortsette revolusjonen etter at shaen ble styrtet. Siden forherliger den islamske revolusjon og feiringen av den 10 år etter at den fant sted og fortsettelsen av den, i all fremtid, skal vi ta dette på alvor, hvilket vi har all grunn til å gjøre.

Forfatteren eller forfatterne legger ikke noe imellom her. Det prales over revolusjonen og dens offervillighet i profetens og Allah tjenste. Den oppfordrer til å følge den islamske plikt om hellig krig samtidig som den forsøker å vise hvor overlegen islam er i forhold til kristendommen. Både som praktisk system og religion.

Muslimer skal være forplitket av Muhammed og Allah til å se ned på de kristne og alt som har med kristentro, kristenheten og dermed Vesten å gjøre. Kristenheten er simpelt "ikke noe", den mangler substans, og følgelig bør enhver kristen også ses på på samme måte, nemlig som svak og hjelpetrengende. Islam må komme og bringe orden og struktur til de vantro - som pr definisjon da er svake og begredelige - og dette er et ansvar som påhviler enhver muslim å støtte og bidra til, for all fremtid, overalt og hvorhen nå muslimer enn kommer.

Er vi nordmenn virkelig klar over hvor forpliktet muslimer er til å danne seg et bilde av oss - som tilhørende Vesten og kristedommen - og derfor pr definisjon "trengende" av noe vi ikke allerede har - og noe vi ennå ikke ER, men som "de" allerede har og alltid kommer til "å ha og være"?

Muslimer skal "ha" essens eller substans. Vestlige eller kristne mangler nettopp dette - på en for de vestlige og kristnes side fatal måte. Islam og muslimer blir dermed naturforpliktet til å rettlede oss, føre oss ut av vår essensielle mangel på substans. Islam og muslimer er sterke, Vesten og kristenheten er svak og vil derfor tape, i hvert fall på lengre sikt, og ikke klare å motstå islam og muslimer.

Det er slike vinkler og spørsmål jeg akter å ta opp i denn bloggen. Jeg vil belyse dem både med dagsaktuelle saker og eksempler fra islams- og Vestens historie og religiøst-ideologiske fundamenter, sett i et så radikalt perspektiv fra min side som mulig - og nødvendig, sett ut fra alle de utfordringer Vesten stilles overfor i dag i og med islams stadig sterkere stilling innenfor Vestens egne grenser, en situasjon Vesten selv er ansvarlig for og som bare Vesten selv kan ta i tu med fremover, på den måten Vesten selv velger.

Det kan bli en hard og mangefasettert kamp fremover. Den kan bli mer eller mindre blodig og revolusjonerende. Det kommer an på så mange ting. Store deler av den europeiske befolkning lever i villrede om hva som vil komme til å skje og i forvirring om hva som egentlig skjer. Vi trenger derfor i stadig sterkere grad både kunnskaper om og fakta om islam og muslimer, og synspunkter på hvordan man skal forholde seg til utfordringene.

Og derfor denne bloggen, i håp om å kunne bidra i hvert fall med det jeg har å bidra med, så langt prioriteringer, tid og krefter holder.

Inngressen over er en oversettelse fra denne siden:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar