lørdag 7. januar 2017

"The marketing of evil" - verdenssuksess nok en gang?
22 juni 2011 hadde vi en postering som tok for seg hvordan og hvorfor  homolobbyen i USA hadde slik suksess med å endre folks holdninger til homofile, fra generelt å være homohatende til å være, ja, til nettopp: Homofile, - i stor skala og over hele fjøla, i alt fra kirkerom til skoler, arbeidsplasser og i media. Saken er imidlertid blitt lite omhandlet og kommentert i media, i hvert fall i Skandinavia. Det spørs om dette kan nå kan være i ferd med å endre seg, men da på et litt annet område, som mange blant etablissementet og «eliten» helst ikke skulle vært foruten. Det dreier seg nå om islam og såkalt islamofobi og ikke om homofili.

Når de gjeldt de homofile, så var den nye markedsføringen en suksesshistorie som savner sidestykke i fredstid og den hadde ikke vært mulig uten at en liten gruppe med brilliante markedsførere hadde tatt i bruk de mest moderne verktøy og teorier om hvordan folk lar seg påvirke og hvordan en hel kulturs innstilling og tanker om visse fenomener kan endres radikalt på et minimum av tid.

Vi stilte i postering for fem år siden spørsmålet om ikke innsiktene som disse markedsførerne anvendt for å endre folks holdninger til homofili også kunne brukes til å endre folks oppfatninger av islam og muslimer og hvordan man eventuelt kunne få i stand også et radikalt paradigmeskifte på dette området.

Vi satte bare frem en hypotese den gang og tenkte personlig helt uten forsetter om å prøve på å få til noe på dette området, med å ta i bruk de teknikker de nevnte markedsførere tok i bruk.
I går kveld kom vi imidlertid over en artikkel på JW som forteller at det vi tenkte den gang, det blir nå virkelig gjort i dag. Virkeliggjort, med andre ord.
Det viser seg nemlig at en internasjonalt kjent figur på diskursmarkedet omkring islam og muslimer ww, nå tenker i samme baner som oss, og at han tenker å gjøre noe med det, i praksis, og at han faktisk tenker å bruke de samme metodene for å gjøre muslimer og islam mer spiselig i Vesten som markedsførerne den gang brukte for å endre folks syn på homofili.
Spørsmålet oppstå da: Vil Resa Aslan ha like stor suksess som de markedsføringsfolkene som sto bak den gedigne homo-lobbyen den gang? Vil folk i Vesten ha et helt annet syn på islam når den tid kommer enn man har i dag? Vil det lykkes å snu en hel generasjons måte å tenke, føle og handle på, nok en gang? Eller er islam av en slik natur at den markedsføringsmessig ikke lar seg sammenligne med homofili? Vil vi med andre ord kunne si at fordommene mot islam og muslimer nok er mer inngrodde enn fordommene mot de homofile var? Og at de derfor er desto vanskeligere å de-re-konstruere?

Det kan bli spennende å se fremover.

“Reza Aslan: A Muslim ‘Will & Grace’ Will Change American Perceptions Of Islam,” by Ian Schwartz, Real Clear Politics, January 4, 2017:

    Writer Reza Aslan thinks a Muslim Will & Grace or Modern Family could truly change American perceptions of Islam.

        REZA ASLAN: You are, according to the FBI, more likely to die as the result of faulty furniture, than by an Islamic terrorist. So, you should really be scared of your La-Z-Boy. For a very long time, really the only Muslims that you saw on TV were the Muslim villain, Who would scream “Allahu Akbar” and then blow himself up….

        After about ten years of being cable news’s favorite Muslim I’ve come to the realization that I don’t think it’s doing any good. Bigotry is not a result of ignorance, it’s a result of fear. And fear is impervious to data, fear is impervious to information. The only way that you’re gonna dissipate that fear is by getting people to know someone that they’re afraid of.

        In this country, we went from overwhelming majorities who were against same-sex marriage to overwhelming majorities supporting same-sex marriage, within the span of a couple of years.

        What changed people’s minds was “Will and Grace,” was “Modern Family,” was watching people who were gay on television being, you know, ‘normal.’

        They’re struggling with the same issues that you’re struggling with.They are human beings.

        And so for the last few years, I’ve decided that what I’m gonna do is try to change people’s minds through pop culture, through film and television. Stories have the power to breakthrough the walls that separate us into different ethnicities, different cultures, different nationalities, different races, different religions.Because they hit us at the human level.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar