mandag 31. august 2015

Sultan i sitt rette element?Shoaib Sultan – ordførerkandidat for Miljøpartiet i Oslo - skriver at han ikke ønsker sharia-lover innført i Norge, - det sier vel alt, spesielt den lille, avslørende, presiseringen «i Norge».

Et slikt utgangspunkt åpner for at Sultan kan treffe beslutninger og foreta verdivalg på individuelt, privat grunnlag. Sultans autonomi identifiseres med islam proper. Han støtter derfor et partiprogram som forutsetningsvis lyser av avstand nettopp til sharia, fordi partiets normgrunnlag jo baserer seg på eller kan utledes av den judeokristne tradisjon og dens kanon og dogmer.

Men hva er sharia? Er ikke sharia nettopp islam? Kan han skille mellom sharia og islam? Og kan han selv tillate seg å kalle seg muslim når han tar avstand fra islam?
Her er det mye man kan la seg forvirre av og det er nettopp det VL lar seg forvirre av. VL gå ut fra at det er Sultan som representerer, ja, inkarnerer, genuint islam og dermed at islam allerede er forandret, eller snudd på hodet, en gang for alle, fordi Sultan tillater det og representerer sannheten om islam. Sultans autonomi trumfer Allah, profeten og sharia, i Sultans og VL’s forestillingsverden.

Vel, både Sultan og VL har for så vidt alt på det tørre, for islam påbyr at muslimer følger gjeldende lover i de land de emigrer til. Men det som ikke nevnes er plikten for alle muslimer til arbeide nettopp for å innføre sharia i landet på lengre sikt. Dette perspektivet og denne guddommelig pålagt plikten bagatelliseres bort, man tror at islam allerede er innført en gang for alle, i kraft av Sultan, og  i kraft av Sultans midlertidige tolkning. Og denne tolkningen uttrykker seg nå bl a gjennom Sultans tilslutning til et partiprogram som han vel også har vært med på å utforme og som han derfor må gå inn for og stå på for med hud og hår.

Sultan og VL kan derfor si: Dette er sann islam og hvem vil vel kritisere islam når islam ikke er islam, men bygger på helt privat valgte politiske verdipreferanse som tvers igjennom bygger på et fundament som bryter med islams fundament og som gjør islam som konstitusjon til det motsatte av den konstitusjon islam selv setter som absolutt og uforanderlig fundament, rett og slett i kraft av Sultans – og VL’s - overstyring av sharia?

Bildet og klimaet innbyr til forvirring og det er tydelig at i denne forvirringen så velger VL å la tvilen – om mulig -  og forvirringen, komme Sultan til unnsetning, betingelsesløst. VL ser ikke at den nesegruse beundringen de legger for dagen og misjoner for faktisk innebærer en deifikasjon, ikke bare av Sultan, men også for den avstandtaken han så eksplisitt tar for å innføre islam «i Norge».

Det er ikke første gang VL forsøker seg på en slik deifikasjon av enkelte muslimske aktører i det politiske bildet. Et godt eksempel kan være redaksjonens hyperventilerende forsvar for meninger om kristendommen Hadja Tajik har kommet med i avisen. Saklig og informativ kritikk av Tajiks skriverier, ståsted og oppfatninger resulterer i umiddelbar utestengelse på livstid på avisens debattforum.

VL bidrar dermed ironisk nok til å forsterke forvirringen ved i alt kaoset å forsøkte å skape klarhet ved å fremholde, ja, og å skape og innføre, et helt nytt gudebilde som skal kiles inn på samfunnslegemet, for å si det sånn, - i seg selv et blasfemisk prosjekt som de omfavner med den «godeste» av hjertelighet, nærmest forbeholdsløst.

Det er litt av en kristendom VL forfekter.

VL synes ikke å forstå at dette faktisk vil bidra til å underminere islam, slik et overveldende flertall muslimer vil oppfatte islam, ikke bare i Norge, men overalt. VL undervurderer islam og skaper dermed i tillegg forakt for muslimer som ikke støtter dem selv og Sultan. I seg selv bidrar dette til å forsterke og fremme utløsningen av potensielle spenningselementer i det multikulturelle bildet, utløsninger som kan medføre ytterlige segregasjon og fremmedgjøring, fiendskap og regelrett krig mellom grupper i stedet for den convivenzia man i utgangspunktet så sårt og inderlig forsøkte å tilstrebe.

Luta lei. Så la det være sagt for siste gang, for nå er jeg rett og slett luta lei.

– NEI. Jeg ønsker ikke sharia-lover innført i Norge.
- JA. Jeg tar fullstendig avstand fra steining, avkapping av hender, pisking og andre former for straff som vi i dag med rette kaller foreldede, ja, barbariske.
- NEI. Jeg mener ikke at frafall fra islam skal bety dødsstraff.
- JA. Jeg tar fullstendig avstand fra forestillingen om at muslimer­ har rett til å drepe ikke-muslimer.­
- JA. Jeg tar fullstendig avstand fra drap på karikaturtegnere og journalister.

Avskyr. - JA, jeg avskyr IS, og jeg håper vi snart får sendt mulla­ Krekar ut av landet, såfremt han ikke blir henrettet. Han er en trussel mot rikets sikkerhet.
- JA. Jeg tar avstand fra enhver­ diskriminering av ALLE minoritetsgrupper­.
- JA. Jeg tar totalt avstand fra enhver forfølgelse og diskriminering av homofile, lesbiske, bifile­ og transseksuelle.
- JA. Jeg støtter homofiles rett til adopsjon.
- JA. Jeg støtter rett til ekteskap for likekjønnede.
- JA. Jeg står 100 prosent på Menneskerettighetserklæringen. Eller rettere, jeg synes godt den kan skjerpes, slik at den i framtiden også vil ramme diktaturer som Iran og Saudi-Arabia.
- JA. Jeg tar fullstendig avstand­ fra Irans, Saudi-Arabias og andre­ muslimske lands konstante brudd på menneskerettighetene­, og særlig kvinners.
- JA. Jeg mener at alle kvinner har rett til å kjøre bil.

Nei til dødsstraff. - JA. Jeg tar avstand fra dødsstraff – i USA, Iran eller Indonesia.
- JA. Jeg tar avstand fra kjønnslemlestelse.
- JA. Jeg tar avstand fra barnebryllup og tvangsekteskap.
- JA. Jeg tar avstand fra påtvunget hijab, særlig for barn, og mener at enhver kvinne har en soleklar rett til å velge om hun vil gå med hodeplagg.
- JA. Jeg er tilhenger av selvbestemt abort og rett til prevensjon.
- NEI. Jeg mener ikke at Vinmonopolet bør nedlegges og alkohol forbys. Jeg støtter den tradisjonelle, norske alkoholpolitikken og vil ha et levende­, pulserende Oslo med flotte kulturtilbud­ og et mangfold av utesteder.
- JA, jeg mener at enhver forbedring av halal-slakt som fører til bedre dyrevelferd og en smerte-fri død for dyrene våre, er av det gode. Det er det halal-slakt egentlig handler om.
- NEI. Jeg har bodd og studert­ i USA, jeg er ikke anti-amerikansk­.
- JA. Jeg tar fullstendig avstand fra forfølgelse av kristne i Pakistan og overalt ellers.

Trollene. Var det noe mer da? Er det noe jeg har glemt? Vel, trollene får ha meg unnskyldt. Jeg har hittil tolerert dere på Facebook, for å vise at jeg ikke har noe å skjule og at jeg er villig til å ta debatten. Men nå er det slutt. Dere vil bli blokkert, alle som én. Jeg er luta lei dere og de evinnelige hakkene i all verdens plater.

Hvorfor er dette viktig for oss alle? Fordi vi er stolte av vårt norske politiske system. Vi vil ikke at våre valg skal skjemmes av den type skittkasting som dessverre er blitt så altfor vanlig ved valg i USA. Derfor angår dette oss alle.

Jeg har merket meg at Christian Tybring-Gjedde (Frp) for n’te gang er ute på mistenkeliggjørings-banen, i maskopi med Hege Storhaug. Jeg spør meg selv om det er verdt bryet å debattere med en mann som så til de grader snakker ned sin egen bydel Grorud-dalen og som til tross for at politiet­ gjentar og gjentar at kriminaliteten i bydelen har stupt, fortsatt framstiller Groruddalen som et slags Mogadishu.

Greit. Og Tybring-Gjedde får ha meg unnskyldt, men jeg har lett og lett etter noe som kan vitne­ om at hans eget parti, Frp, sto på barrikadene for de homofiles rettigheter før vi ble mange muslimer i Oslo. Jeg finner ingen verdens ting.

Til tider har jeg tenkt at det er en uting at Tybring-Gjedde sitter på vårt ærverdige Storting. Men jeg er kommet fram til at jeg synes­ det er greit at konspirasjonsteoretikerne og nettrollene har en representant på Tinget.

Da kong Haakon i 1928 ble kritisert for å la Arbeiderpartiets­ Christian Hornsrud danne regjering­, svarte kong Haakon som den statsmann og det samlingssymbolet han var: «Jeg er også kommunistenes konge.»

For alle. Blir jeg valgt til ordfører i Oslo, skal jeg være hele byens ordfører. Også Tybring-Gjeddes. Ikke minst skal jeg være minoritetenes ordfører, enten vi snakker buddhister, homofile, svenske gjestearbeidere, sprøytenarkomane, dyslektikere, sjiamuslimer, tiggere, funksjonshemmede og ikke minst de fattige i Oslo.

Og ikke for å strø salt i såret, men når jeg blir valgt inn i bystyret, skal jeg fremme et forslag. Jeg har i det siste hatt givende samtaler med representanter for en minoritetsgruppe som har vært fullstendig neglisjert av samtlige norske, politiske partier.

Jeg vil be bystyret utrede hva som kan gjøres i Oslo for å bedre de tvekjønnedes rettigheter og livsvilkår, og hva som kan gjøres for å få slutt på diskrimineringen av de som er født i feil kropp.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 28. AUGUST 2015


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar